Tauw begeleidt nationale en internationale aanbestedingsprocessen. De juiste partij vinden om (project-)doelstellingen te realiseren staat hierbij centraal.

Tauw schenkt binnen een aanbestedingstraject aandacht aan:

  • Wettelijke motiveringen
  • Het ontwerp van EMVI-criteria (Economisch Meest Voordelige Inschrijving) en afwegingskader
  • (individuele) Inlichtingen met bijbehorende aanbestedingsdocumenten
  • Succesvolle aanbesteding

Uiteraard toetsen we elk aspect van een aanbesteding aan de (Europese) openbare en onderhandse aanbestedingsprocedures. Dankzij onze uitgebreide kennis van UAV, UAV-GC 2005, ARW, Gids Proportionaliteit, provinciaal contractenbuffet, flankerend beleid en diverse CROW-handreikingen bent u verzekert van juridisch houdbare documenten en daarmee een succesvolle aanbesteding.

Aanvullende aanbestedings- en inkoopprocedures

Tauw heeft veel ervaring met aanvullende aanbestedings- en inkoopprocedures zoals concurrentiegerichte dialoog of Best Value Procurement (BVP). Passen deze procedures bij de doelstellingen van uw project? Dan kunnen ze een onderdeel vormen van de aanbesteding.

Circulair aanbesteden

Bij circulair aanbesteden wordt verspilling tegengegaan door het minimaliseren van de vernietiging van grondstoffen en de herbruikbaarheid van producten en materialen te maximaliseren. Het legt de nadruk op onderhoud en hergebruik. Circulair aanbesteden is het meest effectief bij geïntegreerde contractvormen waarbij het onderhoud ook onderdeel is van het contract. Wij adviseren u graag over deze vorm van aanbesteden.

Past Performance

Tauw helpt u bij het inrichten van een beoordelingssysteem om de prestatie van opdrachtnemers te meten. Deze Past Performance (PP) kan vervolgens gebruikt worden in aanbestedingsprocedures. Past Performance leidt tot professionalisering en een betere samenwerking tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers.

Andere projecten

Bekijk ook deze projecten

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.