De rolverdeling tussen opdrachtgever en aannemer in de bouwteamfase verschilt per project. Zo zijn er projecten waarbij de opdrachtgever ontwerpt en de aannemer uitvoeringstechnische kennis en kostenkennis inbrengt. Ook zijn er projecten waarbinnen de aannemer het volledige definitief ontwerp en/of uitvoeringsontwerp opstelt. De opdrachtgever neemt dan bijvoorbeeld het omgevingsmanagement op zich.

Binnen bouwteamsamenwerking wordt onderscheid gemaakt tussen bouwteam UAV (traditioneel) en bouwteam UAV-GC. Het belangrijkste verschil tussen beide vormen van bouwteam is dat binnen bouwteam UAV zowel het definitief- en als uitvoeringsontwerp in de bouwteamfase worden opgesteld waarna de uitvoering plaatsvindt onder de UAV. Bij bouwteam UAV-GC wordt in de bouwteamfase het definitief ontwerp opgesteld en in de uitvoeringsfase onder de voorwaarden van de UAV-GC het uitvoeringsontwerp.

Niet ieder project leent zich voor een bouwteamsamenwerking. Redenen om voor een bouwteam te kiezen zijn bijvoorbeeld:

  • Wens om gelijkwaardig samen te werken met de Opdrachtnemer
  • Vroegtijdig uitvoeringstechnische kennis nodig van de Opdrachtnemer
  • Onzekerheden m.b.t. de ontwerpopgave en/of scope van het werk
  • Onzekerheden m.b.t. de juiste risicoallocatie
  • Toepassen van innovaties
  • Opdrachtgever wil (deels) verantwoordelijk blijven voor het ontwerpproces, bijvoorbeeld vanwege maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Tauw bekijkt graag samen met u of uw project zich leent voor een bouwteamsamenwerking of dat andere contractvormen wellicht beter passen om uw doelen te realiseren.

Het nieuwe bouwteammodel

Het bestaande VGBouw model bouwteamovereenkomst doet al sinds 1992 prima dienst. De tijden zijn sinds 1992 echter wel veranderd en zo ook de uitgangspunten die ten grondslag liggen aan het model. Destijds was het uitgangspunt bijvoorbeeld dat de opdrachtgever ontwerpt. In de dagelijkse praktijk zien wij nu dat een belangrijk deel van het ontwerp vaak door aannemers wordt verzorgt.

Bovenstaande is de reden dat Tauw samen met andere partijen die zijn aangesloten bij Duurzaam Gebouwd het initiatief heeft genomen om het bestaande model bouwteamovereenkomst te moderniseren en gelijk ook een bouwteam UAVGC model op te stellen.

Whitepaper Bouwteams 

De bouwteamsamenwerking is weer helemaal terug van eigenlijk nooit weggeweest. De afgelopen jaren worden veel werken met een bouwteamovereenkomst aanbesteed en wordt de VG-bouwteamovereenkomst uit 1992 in een modern jasje gestoken. En hoe zet je in op optimale samenwerking om innovatie volop ruimte te geven?

Download het whitepaper

  

Heeft u een vraag over bouwteams?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.