Binnen een geïntegreerd contract stelt een opdrachtgever alleen de eisen en randvoorwaarden op. De opdrachtnemer is vervolgens verantwoordelijk voor zowel het ontwerp als de realisatie van het object. Hij draagt ook de risico’s op het gebied van kwaliteit, tijd, veiligheid en geld. Deze aanbestedingsvorm staat haaks op de traditionele manier van aanbesteden. Het kan daarom een omschakeling zijn voor zowel opdrachtgever als opdrachtnemer. Bijvoorbeeld als in de aanbestedingsfase nog niet alle (gedetailleerde) informatie bekend is.

Voorafgaand aan de opdracht moet daarom duidelijk zijn:

  • Aan welke eisen en kwalificaties het product of systeem moet voldoen
  • Op welke risico’s gestuurd moet worden
  • De werkzaamheden die vrij- of overgelaten worden aan de markt
  • Misschien nog wel belangrijker dan bovenstaande vragen: durven opdrachtgevers los te laten en hebben ze vertrouwen in de oplossingen van de markt?

Reikwijdte contracten

Een geïntegreerd contract omvat niet alleen de realisatiefase. Ontwerp, engineering, beheer en onderhoud zijn hier ook onderdeel van. De opdrachtnemer blijft ook dan verantwoordelijk voor het functioneren van het product of systeem. De opdrachtgever stuurt op afstand en toetst of de opdrachtnemer voldoet aan de product-, proces- en wettelijke eisen.

Veel kennis en ervaring

Tauw heeft veel ervaring met contractmanagement van geïntegreerde contracten (op basis van UAV-GC). Bijvoorbeeld Design & Build (D&B), Engineer Construct & Maintain (EC&M), Hybride contracten en alle mogelijke tussenvormen. Ook hebben we de kennis en ervaring om contracten uit te breiden met aanbestedingsprocedures, zoals concurrentiegerichte dialoog of een inkoopmethodiek zoals Best Value Procurement.

Tauw ontzorgt op het gebied van contractmanagement en begeleidt opdrachtgevers bij de invulling van hun ‘nieuwe’ rol. Bestaat er twijfel of een contract de lading wel dekt? Of is er onzekerheid over de gekozen aanbestedingsprocedure in relatie tot de projectdoelstellingen? Tauw biedt ook contra-expertise en een second opinion.

Andere projecten

Bekijk ook deze projecten

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.