Het aanbesteden en contracteren van werken is soms complex. Het oeroude spreekwoord ‘een goed begin is het halve werk’ geldt wat Tauw betreft zeker voor de voorbereiding ervan. Een bewuste en gefundeerde keuze voor een contractvorm, aanbestedingsprocedure en gewenste profiel van potentiële inschrijvers in de pré-contractuele fase, voorkomt problemen en misverstanden in het vervolgtraject.

Aanpak

Hoe wil een opdrachtgever samenwerken en welke contractvorm past daarbij? Hoe worden verantwoordelijkheden en risico’s verdeeld tussen markt en opdrachtgever? Tauw adviseert over de meest effectieve manier van samenwerking met opdrachtnemers en andere marktpartijen. Inzicht in stakeholders en een actueel risicodossier (door middel van risicoanalyse) zijn de basis voor dit advies. Ook de aanbestedingsprocedure en het inschrijversprofiel spelen een belangrijke rol.

Projectspecifieke aspecten

Het risicoprofiel en de projectspecifieke aspecten, zoals hieronder uiteengezet, zijn belangrijk bij het afwegen van de verschillende contractvormen. Via de ‘Leidraad Aanbesteden Bouwopdrachten’ (Regieraad Bouw, 2009) worden alle relevante aspecten meegenomen.

Interne context Externe context Projectcontext
Organisatie Markt Geld
Financiën Politiek en maatschappij Tijd
Beleid Wet- en regelgeving Kwaliteit
Kennis, ervaring en capaciteit   Invloed op het project
    Complexiteit
    Risico’s

 

Aan de hand van bovenstaande aspecten verzorgt Tauw samen met de opdrachtgever een contractafweging en stelt een aanbestedingsadvies op.

Afhankelijk van bovengenoemd denkkader, vastgestelde risicoprofiel, succes- en faalfactoren, duurzaamheidsambities en innovaties zijn verschillende contractvormen mogelijk. Namelijk:

  • Traditionele contracten (zoals RAW)
  • Bouwteam
  • Hybride contracten (tussenvorm van RAW en UAV-GC)
  • Geïntegreerde contracten (UAV-GC 2005 zoals E&B, DC&M, e.d.)
  • Strategische contracten (zoals Allianties, DBFMO en ESCo)

Andere projecten

Bekijk ook deze projecten

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.