Het doel van omgekeerd aanbesteden

Met omgekeerd aanbesteden benaderen wij de opdrachtgever op een andere, originele wijze. We maken de opdrachtgever meer bewust van het (duurzame) resultaat dat wij als adviseurs kunnen bereiken. Het succes van dit concept zit in samenwerking. Met omgekeerd aanbesteden gaat het Team Omgekeerd Aanbesteden een gelijkwaardige relatie met de opdrachtgever aan. Hierbij staat het gezamenlijke doel centraal bij de keuzes in het project en verbeteren we de samenwerking én het resultaat.

Als er bijvoorbeeld in een opdracht staat dat er een geluidswal met een bepaalde hoogte geplaatst moet worden, kan later blijken dat geluidsarm asfalt, al dan niet met een lagere geluidswerende constructie, juist een duurzamere optie is voor het geluidsprobleem. Door gezamenlijk na te denken over de achterliggende vraag bieden we duurzamere oplossingen.

Geen belemmeringen maar mogelijkheden

We willen met omgekeerd aanbesteden kansen in de markt verzilveren voor de maatschappelijke opgave. Samen met de opdrachtgever bespreken we de belemmeringen die veelal in bestaande werkprocessen en patronen liggen. Vervolgens dagen we onszelf en de opdrachtgever uit om deze belemmeringen op te heffen.

Nederland moet bijvoorbeeld in 2030 klimaatneutraal zijn. Toch zijn er op dit moment nog projecten waarbij er te weinig focus is op duurzaamheid. Wettelijk en technisch gezien is er al veel mogelijk op het gebied van duurzaamheid maar in de praktijk zien we dit niet altijd terug. Bij omgekeerd aanbesteden focussen we op het maatschappelijke en duurzame belang van een project.

Initiatief omgekeerd aanbesteden

Omdat we de werkwijze bij aanbestedingen willen verduurzamen heeft het Team Omgekeerd Aanbesteden een uitvraag gedaan. Bij de uitvraag bieden de adviseurs van het Team Omgekeerd Aanbesteden hun diensten aan en vervolgens kan een opdrachtgever zich aanmelden om hier gebruik van te maken. Onze diensten bestaan uit het vertalen van duurzaamheidsbeleid en ambities naar concrete stappen in het ontwerpproces en contractvoorbereiding. Dit doen we onder andere door EMVI-sessies, functionele ontwerpsessies, concretiseringssessies, het opstellen van duurzaam of circulair contract en het voorbereiden en begeleiden van marktontmoetingen en marktconsultaties.

Grootste impact op duurzaamheid

Na de uitvraag hebben we één inschrijving geselecteerd dat de grootste impact op duurzaamheid heeft en waarbij samenwerken in het betreffende team voorop staat. En daar gaan we, samen met het team dat deze omgekeerde aanbesteding heeft aangenomen, enthousiast mee aan de slag.

De slagingskans van omgekeerd aanbesteden is afhankelijk van de samenwerking. We willen op een leuke en creatieve manier samenwerken met mensen in een organisatie die duurzaamheid belangrijk vinden. Het gaat om de vertaling van ambitie vanuit beleidsniveau bij de uitvoerende laag. Ons team kan juist helpen bij het maken van deze vertaalslag.

Met omgekeerd aanbesteden laten we beslissingen nemen door degene die dat het beste kan. Niet door degene die het probleem heeft maar door degene die de optimale oplossing heeft. Hierbij willen we ons niet laten leiden door de traditionele rolverdeling en besluitvorming tussen opdrachtgever of opdrachtnemer. Door middel van omgekeerd aanbesteden komen we niet alleen met advies maar sturen we echt op doelen zoals duurzaamheid. Naast samenwerking is impact en schaalbaarheid erg belangrijk bij omgekeerd aanbesteden. We willen veel bereiken maar het moet wel haalbaar zijn.

Omgekeerd aanbesteden met de Gemeente Veldhoven

In juni 2019 heeft het Team Omgekeerd Aanbesteden voor het eerst een uitvraag gedaan. De winnende inschrijver is de gemeente Veldhoven. Het Team Omgekeerd Aanbesteden en de gemeente Veldhoven gaan samenwerken aan de ontwikkeling van de kwaliteitswijzer voor de woningbouwversnelling in Veldhoven.

Binnen vijf jaar moeten er 2000 woningen gebouwd worden in Veldhoven. Dit zijn twee keer zoveel woningen dan in eerste instantie gepland. Door omgekeerd aanbesteden proberen we het maximale uit dit project te halen.

Lees meer over omgekeerd aanbesteden met de gemeente Veldhoven

Het team Omgekeerd Aanbesteden binnen TAUW

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.