Een nadeel van de methode is dat de bijbehorende organisatie niet zo goed past bij kleine, meer standaardmatige projecten. De laatste tijd worden echter ook steeds vaker kleinere projecten op basis van een UAV-GC contract gerealiseerd.

Tauw heeft voor dit soort werken de methode ‘Risicogestuurde Uitvoeringsbegeleiding’ ontwikkeld. Deze methode is gebaseerd op Systeemgerichte Contractbeheersing, maar past veel beter bij projecten met een relatief kleine projectomvang.

De Risicogestuurde Uitvoeringsbeleiding van Tauw

Een team van slechts drie specialisten begeleidt de uitvoering efficiënt en geeft effectief invulling aan het risicogestuurd toetsproces. Het team vervult samen alle noodzakelijke rollen. Het aantal en de omvang van de noodzakelijke overleggen blijft hierdoor beperkt

Effectieve sturing

Regelmatig de bouwplaats bezoeken heeft een belangrijke plaats binnen de Risicogestuurde Uitvoeringsbegeleiding. Bevindingen worden direct met de opdrachtnemer gecommuniceerd en alle lijnen blijven kort. Dankzij de Risicogestuurde Uitvoeringsbegeleiding worden eventuele knelpunten ruim op tijd gesignaleerd, waarna deze beheerst worden opgelost. Met Risicogestuurde Uitvoeringsbegeleiding houdt Tauw efficiënt en effectief grip op elk (bouw)project!

Contract

Om Risicogestuurde Uitvoeringsbegeleiding toe te passen is een duidelijke strategiekeuze van de opdrachtgever van groot belang. Deze dient goed te zijn uitgewerkt in het opgestelde contract. Tauw helpt opdrachtgevers/-nemers bij het maken van deze keuze en bij het opstellen van het contract. Lees er hier meer over.

Andere projecten

Bekijk ook deze projecten

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.