Risico’s worden in kaart gebracht en obstakels worden gesignaleerd en beheerst. Systeemgerichte Contractbeheersing richt zich op alle activiteiten van een opdrachtgever om vast te stellen of een opdrachtnemer de eisen uit het contract en de aanbieding nakomt. De opdrachtgever toetst niet of een opdrachtnemer het werk ‘goed doet’, maar of de opdrachtnemer zijn eigen processen tijdens de realisatie van het werk beheerst.

Toetsen

Opdrachtgevers geven invulling aan contractbeheersing met een mix van toetsen zoals hieronder weergegeven. Deze zijn risicogestuurd en gebaseerd op de eisen van de overeenkomst. Zo monitoren opdrachtgevers de voortgang van het werk.

  • Risicomanagement
  • Systeemtoetsen
  • Procestoetsen
  • Producttoetsen
  • Voortgangsoverleggen
    ‘Rondjes werk’

Contractbeheersing

Technische specialisten, processpecialisten en juristen werken bij Tauw integraal samen. Dit leidt tot een effectieve en praktische vorm van contractbeheersing. Onze specialisten beschikken over de kennis en ervaring om het hele proces van Systeemgerichte Contractbeheersing, of delen daarvan, vorm te geven. We kunnen het hele toetsproces invullen en alle back-office werkzaamheden verzorgen. Onze contractmanagers, toetscoördinatoren en toetsers (IRCA gecertificeerd) doen dit efficiënt, effectief en met verstand van zaken van toprisico’s. Aangevuld met kennis van relevante wet- en regelgeving en de juiste juridische context borgen we de rechtmatigheid van contractbeheersing.

Systeemgerichte Contractbeheersing past als methode erg goed bij het uitvoeren van werk binnen geïntegreerde- of hybride contracten, maar kan in overleg ook binnen andere contracten worden toegepast.

Andere projecten

Bekijk ook deze projecten

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.