Binnen projecten spelen financiën een cruciale rol. Zeker in relatie tot de beschikbare tijd en de verwachte kwaliteit van het project. Bezuinigen zijn tegenwoordig geen excuus meer voor een verminderde waarde van het projectresultaat. Tauw denkt daarom breder over kostenmanagement met ‘waarde denken’.

Waarde denken

Met waarde denken verbetert een project door een reductie van de kosten of maximalisatie van de waarde ten opzichte van het beschikbare budget. Als het beschikbare budget onvoldoende is, zijn bezuinigingen meestal het gevolg. Door anders naar een project te kijken is het soms niet nodig om te bezuinigen. Waarde denken waarborgt de beste prijs- prestatieverhouding binnen de gehele levenscyclus van het project. Dit betekent dat elk idee zijn eigen waarde en daarmee samenhangende kosten en prestatie heeft.

Dankzij dit uitgangspunt worden randvoorwaarden en eisen makkelijker gerealiseerd door functie-analyse en creatief denken in combinatie met waarde-analyse. Ook wordt het ontwerpproces transparant en inzichtelijk. Zo realiseren we meer met minder (budget, grondstoffen etc.). Een kostendeskundige van Tauw begeleidt dit proces vanaf het eerste idee tot de realisatie.

Kostendeskundigen

Onze kostendeskundigen, met kennis en expertise van diverse werkvelden, begeleiden de financiële aspecten binnen projecten. Van projectramingen en kwantitatief risicomanagement tot cost-control of waarde-vraagstukken: Tauw biedt integrale ondersteuning en advisering.

Vakverenigingen en kennisnetwerken

TAUW is aangesloten bij verschillende vakverenigingen en kennisnetwerken, zoals de Nederlandse Vereniging van Bouwkostendeskundigen (NVBK) en Dutch Association of Cost Engineers (DACE). Daarnaast nemen wij actief deel aan de Special Interest Group GWW, dit is een platform voor alle kostendeskundigen die in de branche actief zijn.

 

Rekenmethodieken en werkwijze

Tauw heeft ervaring met de volgende rekenmethodieken en werkwijzen op gebied van kostendeskundigheid:

 • Calculatie/ budgetraming
 • Bestekraming en bestekbegroting
 • SSK-2010 (Standaardsystematiek voor Kostenramingen)
 • Life Cycle Costing (LCC) en Total Cost Ownership (TCO)
 • Life Cycle Management (LCM)
 • Haalbaarheidsstudies
 • Grondexploitatiemodellen (GREX)
 • Bodemsaneringen (SSK-Bosan)
 • Deterministische/ Probabilistische Risico Analyse (Monte-Carlo analyse)
 • Kostenmanagement en kostenbeheersing
 • Second Opinion
 • Arbitrage en onderhandelingen
 • Value Management en Value Engineering

Andere projecten

Bekijk ook deze projecten

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.