In een snel veranderende maatschappij moeten we innoveren, slimmer en efficiënter werken en anticiperen op ontwikkelingen. Want onze leefomgeving verandert in hoog tempo. Dit resulteert in maatschappelijke opgaven die opgelost moeten worden.

Value Management

Value Management combineert ‘zachte’ technieken (brainstormen en groepsdynamica) en formele technieken (functieanalyse, prestatieanalyse en kostenanalyse). Het helpt projecten en organisaties om met behulp van creativiteit, functioneel denken, kostenbewustzijn en consensus projecten haalbaar en betaalbaar te maken.

Value Management kan toegepast worden om:

  • Draagvlak te creëren in omgevings- en ontwerpprocessen
  • Versnelling te laten plaatsvinden
  • De beste prijs-kwaliteitverhouding te vinden kijkend naar de gehele levensduur van een project
  • Reductie van faalkosten in de ontwerpketen te realiseren
  • Input voor de functies en eisen waaraan ontwerpen (Systems Engineering) en contracten (klanteneisenspecificatie) moeten voldoen te leveren
  • Lagere projectkosten of life cycle investeringen te krijgen
  • Een hogere klanttevredenheid en gebruikersacceptatie te realiseren

Toepasbaarheid

Steeds vaker vragen opdrachtgevers expliciet om Value Management & Engineering in projecten toe te passen. Zo bestaat bij gebiedsontwikkeling vaak de behoefte om maatregelen en ingrepen expliciet aan de daardoor gegenereerde waarden te koppelen. Deze waarden zijn vervolgens input bij het vaststellen van de financiële haalbaarheid van ruimtelijke opgaven. Met behulp van Value Management helpt Tauw initiatiefnemers, stakeholders en stedelijke bestuurders met het vinden van oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken.

De toepassing van Value Management & Engineering beperkt zich niet tot projecten van (rijks)overheden. Tauw past deze werkwijze ook toe bij een breed scala aan bedrijven (industrie) en ontwikkelaars.

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.