Welke afvalwateronderzoeken voeren wij uit? 

  • beheersen van afvalwaterkosten;
  • besparen op zuiveringsheffing;
  • beoordelen en verwerken van bemonsteringsresultaten;
  • inzetten van sensortechnologie en afvalwatersensoren;
  • uitvoeren van T-correctie onderzoeken.

Fors besparen op afvalwaterkosten

Bedrijven moeten voldoen aan de verkregen vergunning voor de lozing van afvalwater en willen logischerwijs de aanslag van hun verontreinigings- of zuiveringsheffing verlagen. Voor het bepalen van de zuiveringsheffing zijn metingen en bemonsteringen noodzakelijk. Tauw meet, monitort en controleert om dit voor u te bereiken. Op basis van de resultaten van ons onderzoek is er misschien een besparing mogelijk op de zuiveringsheffing. Ook kunt u met onze analyses aantonen dat u in compliance bent. Bent u dat niet? Dan kunt u snel en effectief actie ondernemen om bijvoorbeeld een dwangsom te voorkomen.

Online monitoring waterkwaliteit met afvalwatersensoren

Naast de reguliere afvalwateronderzoeken onderscheiden wij ons door onze kennis voor het uitvoeren van T-correctie onderzoeken. Met dit onderzoek kunt u veel besparen als u een biologische waterzuivering heeft. Niet alleen bedrijven, maar ook bevoegde gezagen doen vaak een beroep op onze kennis van het T-correctie onderzoek. Daarnaast werkt Tauw met afvalwatersensoren. Daarmee bestaat de mogelijkheid om online de waterkwaliteit te monitoren. Is er een piek? Dan kunnen we dit aan het bedrijfsproces linken, zodat u in compliance blijft. Naast het gebruik van deze innovatieve technieken zijn we ook in het bezit van moderne bemonstering- en meetapparatuur. 

Verwerken van bemonsteringsresultaten

Wij beoordelen en verwerken de resultaten van de bemonsteringen. Als wij opvallende resultaten constateren, volgt er vanzelfsprekend een adviesgesprek waarin we deze resultaten met u bespreken en mogelijke vervolgstappen aangeven. Of de uitkomst daarvan nu een aanpassing in het lozingsproces is, het plaatsen van een simpele vet- of olie-afscheider of juist het plaatsen van een meer complexe waterzuivering: Tauw begeleidt en ondersteunt u. Wij kunnen allerlei (vervolg)onderzoeken uitvoeren, omdat we werken met een integrale aanpak die wordt uitgevoerd door specialisten op vakgebieden als bodem en water. Wij denken een stapje verder en zijn een volwaardige sparringpartner voor het bevoegde gezag. We zorgen dan ook altijd, samen met u, voor de beste oplossing. 

 

Heeft u een vraag? 

Stel hem telefonisch aan onze adviseur.

Roberd Boer 
Tel: +31 62 04 46 90 1

Of vraag direct een offerte aan