AERIUS is het wettelijk voorgeschreven rekeninstrument voor het bepalen van de stikstofdepositiebijdrage van projecten en activiteiten op stikstofgevoelige natuur. Het uitvoeren en controleren van AERIUS berekeningen is in de huidige praktijk veelal het werk van specialisten. 

Met deze online masterclass kunt u eenvoudige AERIUS berekeningen met behulp van onze instructies en praktische tips zelfstandig uitvoeren. Tips en tricks worden getoond in de meest recente versie van de AERIUS Calculator. De belangrijkste aanpassingen die in de nieuwe release van de AERIUS Calculator 2021 zijn doorgevoerd nemen we mee in de masterclass.  

 

Programma

Tijdens Deel 1 van de online masterclass staan we stil bij:

 • Context stikstofproblematiek
 • Blik onder de motorkap van AERIUS: korte uitleg over het atmosferisch verspreidingsmodel OPS
 • Gebruik van AERIUS Calculator: het invoeren van bronnen**
 • Duiding van de rekenresultaten van AERIUS
 • Hoe kom ik aan mijn invoergegevens?

Tijdens Deel 2 van de online masterclass staan we stil bij: 

 • Welke situatie moet ik modelleren?
 • Tips en trucs in de modellering met AERIUS
 • Actualiteiten rondom wetgeving en jurisprudentie
 • Bespreken van casussen die deelnemers vooraf zelf hebben aangedragen

 

Betrokkenheid van TAUW bij AERIUS en spreker

AERIUS is een product van het RIVM, waarbij TAUW vanaf de eerste ontwikkeling in 2012 betrokken is geweest. Ook heeft TAUW veel praktijkervaring met AERIUS; we voeren maandelijks vele stikstofdepositie-onderzoeken uit voor met name bedrijven, industrie, (woning)bouwprojecten en infrastructurele werken.

De masterclass wordt verzorgd door Luc Verhees, adviseur luchtkwaliteit en depositie bij TAUW. Luc heeft ruime ervaring met het complete scala aan mogelijke stikstofdepositie-berekeningen. Josien Wolterink-Kuipers neemt de rol van moderator op zich.    

Heeft u een vraag over stikstof-gerelateerde zaken of over deze masterclass? Stuur dan een email naar stikstof@tauw.com.

* Concurrerende adviesbureaus zijn uitgesloten van deelname
** De invoer van agrarische bronnen wordt niet behandeld. Alle overige brontypen komen wel aan de orde (wegverkeer, industrie, mobiele bronnen, scheepvaart, woningen, enz.)

Belangrijk!

 • Deel 1 van de masterclass vindt plaats op dinsdag 15 maart 2022 - 14:00
 • Deel 2 van de masterclass vindt plaats op dinsdag 22 maart 2022 - 14:00

Aanmelden

Klik op onderstaande button en meld je aan voor de masterclasses op 15 en 22 maart.

Deelname kost €250,- per persoon.

Aanmelden* kan tot uiterlijk donderdag 10 maart 2022

Aanmelden is helaas niet meer mogelijk!