Verificatie en validatie

De combinatie BIM – Systems Engineering heeft nog een ander voordeel: het verificatie- en validatieproces wordt vereenvoudigd. Door de projectspecificaties (eisen van de opdrachtgever) te koppelen aan het ontwerp (oplevering van opdrachtnemer) binnen het virtuele (3D) model, kan eenvoudig en snel beoordeeld worden of aan de gestelde eisen wordt voldaan. Waar nodig wordt tijdig bijgestuurd, dit voorkomt faalkosten.

De praktijk leert dat het visuele aspect betrokkenen stimuleert om project- en oplossingsgericht mee te denken.

  • Systems Engineering helpt BIM door de structuur die het biedt. Bij het managen van informatie is structuur van groot belang, hier geven we invulling aan door SE toe te passen.
  • Eisen kunnen geometrisch gemaakt en getoetst worden in BIM.
  • De meeste SE eisen kunnen in het BIM model visueel gemaakt en aangetoond worden. 
  • BIM maakt raakvlakken beter inzichtelijk, deze raakvlakken beheersen we vervolgens m.b.v. SE.
  • Configuratiemanagement wordt met BIM beter uitgevoerd dan zonder BIM. Informatie van het projectteam en de verschillende systeemonderdelen zijn geïntegreerd in BIM en worden zo beschikbaar gesteld.
  • De traceerbaarheid van informatie is beter met BIM dan zonder. De specificaties zijn onderling én aan de objecten in het ontwerp gekoppeld. De specificaties hebben een expliciete samenhang met het ontwerp en de objecten structureren de informatie en maken deze traceerbaar. 

Het belang van Systems Engineering in het BIM Ontwerp

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.