GIM is een centraal punt voor het projectteam, de klant en/of de omgeving. Voor iedere doelgroep wordt de relevante informatie duidelijk weergegeven en zijn achterliggende onderzoeksrapporten en andere informatiebronnen in te zien. Door deze informatie over elkaar heen te leggen kunnen vroegtijdig raakvlakken worden geïdentificeerd. Wanneer nodig kunnen gebruikers van GIM informatie aanpassen of toevoegen, waardoor het ook een communicatieplatform wordt.

Het doel van GIM is om gebiedsinformatie:

 • integraal te koppelen aan relevante projectinformatie
 • vereenvoudigd en overzichtelijk weer te geven
 • te visualiseren waardoor raakvlakken zichtbaar worden
 • online voor de juiste doelgroep beschikbaar te maken
 • laagdrempelig beschikbaar te maken

Modulair

GIM bestaat bij Tauw uit een geografische kaart van het projectgebied. Hieraan koppelen we modulaire bouwstenen. Per project bekijken we welke modules een toegevoegde waarde hebben. Deze modules bestaan uit een weergave van project- of gebiedsinformatie. Bij elk nieuw project kan blijken dat er behoefte is om een (nieuwe) module aan het informatiemodel toe te voegen.

We kennen tot nu toe de volgende modules:

 • Relatics (eisen en risico’s per object inzichtelijk)
 • Geografische onderzoeksresultaten (ecologie, bodem, externe veiligheid, et cetera)
 • Ontwerpen
 • Omgevings-  en stakeholdersinformatie (zenden)
 • Omgevings- en stakeholderscommunicatie (ontvangen)
 • Projectraming
 • Planning en fasering
 • Bestaande situatie (Globespotter)

Omgevingsmanagement 

Bij Tauw wordt GIM onder andere gebruikt voor het ondersteunen van omgevingsmanagement. Voor de omgevingsmanager is GIM een handig ‘praatplaatje’ bij stakeholders. Daarnaast kan het als actief communicatiemiddel richting de omgeving dienen. Zo kan de omgeving op de hoogte blijven van ontwikkelingen en zelfs opmerkingen plaatsen. We faciliteren zo een middel voor de omgeving om laagdrempelig informatie met het projectteam te delen. De omgevingsmanager neemt  persoonlijk contact op en kan via dit platform de omgeving toegankelijk van de achterliggende informatie voorzien.

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.