Onze ervaring met hoogspanningstracé's 

TAUW werkt al een aantal jaar mee aan de infrastructuur voor energie. Zo werkten onze adviseurs aan meerdere hoogspanningstracé ’s van bijvoorbeeld TenneT. Voor verschillende van die hoogspanningstracé ’s zoals in Friesland en het tracé tussen Tilburg en Best is een tracéstudie gedaan. Verder brengen onze adviseurs de milieueffecten van een kabeltracé in beeld zoals bij hoogspanningsverbinding Zuid-West tussen Oost Rilland en Tilburg. In het laatste geval zijn de milieueffecten in een MER verwoord voor een Rijksinpassingsplan.  

Duurzame energie opwekking (zon)

De toegewijde adviseurs van TAUW werken aan het combineren en integreren van opgaven voor infrastructuur met duurzame opwekking van energie. Met zonnepanelen in geluidsschermen of op de vangrail wordt overdag energie opgewekt die ‘nachts binnen hetzelfde lokale netwerk gebruikt wordt voor wegverlichting en stoplichten. Deze vernieuwde aanpak voor lokale integratie van energie en infrastructuur hebben we de afgelopen jaren meerdere projecten toegepast.

Bijvoorbeeld bij de N233 tussen Veenendaal en Rhenen en de N470 in Zuid-Holland in het project N470 geeft energie. TAUW onderzocht de haalbaarheid van energieopwekking op geluidsschermen langs zowel snelwegen als het spoor; in de programma’s MJPG Weg en MJPG Spoor. Sinds kort werkt TAUW aan het project InnovA58 en de Duurzaamheidsroute A35 in Twente.

Duurzame energie opwekking (wind)

TAUW focust zich op een goede ruimtelijke inpassing, een adaptief ontwerp en een verbindend omgevingsmanagement in de projecten voor duurzame energie-infrastructuur. De afgelopen jaren heeft TAUW meegewerkt aan een windpark van 10 windturbines voor Vattenfall en het Windpark Oude Maas met 5 windturbines voor Eneco. Het koppelen van de benodigde ruimte voor wind- en zonneparken met natuurontwikkeling is een voorbeeld van multifunctioneel ruimtegebruik.

Verder leverde TAUW in samenwerking met CE Delft voor ProRail een voorverkenning en businesscase voor opwekking van zonne-energie langs het spoor in Deil. Voor de regio Gooi en Vechtstreek voerde TAUW met de 3D-visualisatietool Tygron het gesprek met betrokkenen over de zoeklocaties voor opwek van wind- en zonne-energie. De afdeling Adaptieve Infrastructuur trekt samen op met de afdeling Stedelijke Transformatie om de uitdaging van de energietransitie integraal op te pakken en opdrachtgevers te ondersteunen in het toekomstbestendig maken van het energienetwerk in Nederland. Denk hierbij ook aan het belang van contractvorming

 

Heeft u een vraag? 

Hans van Kooten

  +31 6 20 97 41 36

  Stuur mij een mail

Kunnen wij u helpen op het gebied van energie infrastructuur?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.