Transparantie bij transacties

Verandert er iets in de eigendomssituatie of de financiering van een organisatie? Dan is veel inzicht nodig in de bedrijfssituatie op het gebied van milieu en in toenemende mate ook op het gebied van duurzaamheid. Investeerders willen namelijk ‘responsible investments’. Want de toestand van deze aspecten kan van invloed zijn op de waarde en voorwaarden van de transactie. Daartoe is due diligence onderzoek nodig. Hierbij wordt inzicht verkregen in hoeverre de voorgestelde situatie, oftewel de ‘boekenwerkelijkheid’, overeenkomt met de realiteit. Milieu due diligence is een soort reality check. Tauw heeft gedegen kennis van de milieu-wet- en regelgeving en biedt innovatieve oplossingen voor issues en compliance op het gebied van M&A (mergers and acquisitions). We mogen tal van industriële ondernemingen, vastgoedondernemingen, logistieke bedrijven en investeerders (private equity) tot onze klantenkring rekenen. Aan ons de taak om hen te ontzorgen tijdens aankoop, herfinanciering en verkoop van ondernemingen, zowel nationaal als internationaal. Hierbij profiteren wij van het brede netwerk van de CAT-Alliance, waarvan Tauw medeoprichter is, en de goede reputatie die we hebben bij in de transactiewereld.

Onderzoeken, oplossen ondersteunen

Milieu due diligence onderzoek bestaat uit Phase I en Phase II. Tijdens de Phase I wordt allereerst inzicht verkregen in de papieren werkelijkheid. Documenten zoals vergunningen, handhavingsrapporten en meetrapporten worden zorgvuldig bestudeerd. Aanvullend wordt deze informatie vergeleken met de praktijk. We bezoeken de locatie(s) en houden interviews om een goed beeld te krijgen van de actuele toestand en bestaande milieurisico’s. Bepaalde situaties of risico’s vragen nader onderzoek en analyse: Phase II. Dan wordt bijvoorbeeld de bodem, asbestverdachtheid, geur, geluid of afvalwater uitgebreid onderzocht met veldwerk. Meestal levert het onderzoek aandachtspunten en verbetermogelijkheden op. Bijvoorbeeld op het gebied van compliance of energie-, grondstoffen- en afvalbesparingen. Na afronding van de transactie ondersteunen wij graag bij het uitwerken en implementeren van oplossingen, het doorvoeren van verbeteringen en het verduurzamen van de organisatie.

Ontzorgen bij overname

Zowel als potentiële koper of als verkoper van een bedrijf is het mogelijk om onze hulp in te schakelen bij het maken van de transactie. Onze (vendor) due diligence experts brengen de risico’s en kansen van de onderneming in beeld. Wij denken mee en dragen er aan bij dat contractueel alles goed wordt vastgelegd voor een succesvolle overname.
Tauw ontzorgt hierbij volledig, want alle aanverwante expertises zijn intern vertegenwoordigd. Uw contactpersoon fungeert als schakel en adviseur binnen onze organisatie naar al de verschillende disciplines. Benieuwd hoe wij uw project kunnen begeleiden? Laat ons weten wat uw plannen zijn zodat we kunnen meedenken in de stappen die u moet nemen.

 

 

Onze dienstverlening op het gebied van Transactional Services 

Environmental Due Diligence

Aan- of verkoop van uw bedrijf vereist inzicht in de milieurisico’s en de daarmee verbonden aansprakelijkheden. Afhankelijk van de fase van het proces waarin uw bedrijf zich bevindt, en de aard van de transactie, heeft u verschillende informatiebehoeften. In alle fases ondersteunen wij u graag met onze Environmental Due Diligence (EDD) services.

Lees meer

Post-transactie services

Na afronding van de transactie ondersteunen wij u graag bij het uitwerken en implementeren van oplossingen en het doorvoeren van verbeteringen in de organisatie. Tegelijkertijd kunnen ook kansen op het gebied van duurzaamheid worden benut in deze fase.

Lees meer

Pre-transactie services

De aan- of verkoop van een bedrijf vereist ook inzicht in de milieurisico’s en de daarmee verbonden aansprakelijkheden. TAUW ondersteunt dit proces met onze Environmental Due Diligence (EDD) services en stemmen de aard en omvang af op de fase waarin de transactie zich bevindt.

Lees meer

ESG

Als bedrijf wilt u duurzaam zijn. Bovendien wilt u enthousiaste werknemers en een gedegen bestuurlijke omgeving. TAUW brengt de kansen van uw bedrijf in kaart op het gebied van ESG: Environmental, Social & Governance. Koopt of verkoopt u een onderneming? Ook dan helpt TAUW u verder.

Lees meer

 

 

Projectreferenties Transaction and Responsible Investment Services

Kunnen wij u helpen op het gebied van Transaction and Responsible Investment Services?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.