Whitepaper Waterveiligheid ‘Van Sober en Doelmatig naar Doelmatig Verrijken’

We staan als samenleving voor grote opgaven om ons land voor de langere termijn prettig leefbaar te houden. Zo herinneren de recente gebeurtenissen in Limburg en onze buurlanden ons aan onze plotselinge kwetsbaarheid op het gebied van waterveiligheid.

Het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) werkt aan onze veiligheid én heeft bovendien het potentieel om overkoepelende thema’s als duurzaamheid, klimaatadaptatie, circulariteit en biodiversiteit mee te koppelen. Dat potentieel wordt echter nog lang niet altijd volledig benut.

In dit whitepaper doen TAUW adviseurs Coen Riemslag en Arjen van der Linde een handreiking hoe dat beter moet en kan. Zij zien het HWBP als vliegwiel voor de koppeling van opgaven en het verzilveren van kansen.

Bekijk whitepaper