Tijdens de ontwerpfase stromingen in beeld brengen

Vanuit de praktijk blijkt dat algemene ontwerprichtlijnen voor stroming in onder andere zuiveringssystemen en oppervlaktewatergemalen vaak niet uniform toepasbaar zijn. Hierdoor kunnen stromingsproblemen zich voordoen en werkt het proces suboptimaal. Latere aanpassingen van systemen zijn vaak lastig te realiseren en bovendien erg kostbaar. Het is dus nuttig om al tijdens het ontwerp de stromingen in de installatie in beeld te brengen.

Stromingsproblemen kunnen zich in allerlei processen en vormen voordoen. Bij zuiveringsprocessen zijn bijvoorbeeld de volgende problemen mogelijk:

  • Het te behandelen water óf slib wordt versneld afgevoerd vanuit de tank (kortsluitstromen) en daardoor onvolledig behandeld.
  • Ontstaan van slecht gemengde zones waardoor de tank niet volledig wordt benut en bezinking en/of zandophoping kan plaatsvinden.
  • Zuurstofrijk water komt te snel in contact met het influent waardoor nuttige stoffen geoxideerd worden en niet volledig ten goede komen aan de biologie
  • Voortstuwers en pompen worden niet ideaal gepositioneerd waardoor ze niet efficiënt werken en extra energie nodig is om voldoende stroomsnelheid te verkrijgen

Integraal stromingsontwerp met Computational Fluid Dynamics

Onze visie is om gedurende het ontwerptraject van zuiveringssystemen en oppervlaktewatergemalen onze stromingsdeskundigen te betrekken en de meestal complexe stromingspatronen met stromingsmodellen (CFD, Computational Fluid Dynamics) in 3D te visualiseren. Door de inzet van deze stromingsmodellen kunnen we het stroming-technische inzicht vergroten. Daarnaast kunnen we ontwerpfouten voorkomen en het ontwerp verder optimaliseren.

TAUW: kennisdrager als het gaat om CFD

Voor het vergroten stromingsinzichten binnen de waterketen gebruiken wij al sinds 2005 CFD. Met CFD hebben wij voor diverse watersystemen een verschil kunnen maken. Onze ervaring met watersystemen is zeer uiteenlopend, namelijk van grote oppervlaktewatersystemen, meren en kanalen tot grachten en specifieke onderdelen binnen een zuiveringsproces (ontvangwerk tot en met nabezinktank en gisting tot en met indikkers) en oppervlaktewatergemalen (toe-/afvoer kanalen en pompen). Door onze ruime kennis met deze systemen zijn wij in staat om praktische en haalbare aanpassingen voor te stellen en/of direct mee te nemen bij een ontwerp. 

 

Heeft u een vraag?

Neem contact op met één van onze adviseurs.

Ronnie Berg

  +31 62 14 19 33 8

Stuur mij een mail

 

 

CFD op rioolwaterzuiveringen (RWZI)

In rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi’s) vinden meerdere complexe processen gelijktijdig plaats. De stroming in bijvoorbeeld een actief-slibtank heeft grote invloed op de prestaties, terwijl dit in de praktijk nauwelijks wordt gemeten. De zuivering kan echter wel suboptimaal presteren door stromingsproblemen. CFD helpt om meer grip te krijgen op de stromingen. Zo ontstaat er meer inzicht in de installatie en kunnen we ervoor zorgen dat het proces optimaler presteert.

CFD op oppervlaktewater en gemalen

Water, overal waar we om ons heen kijken is het aanwezig. Van stilstaand tot stromend water, van zoet naar zout water en kleine sloten tot meren. Elk type water heeft een eigen optimaal stromingspatroon. Stromingsmodellen geven inzicht in de beste manier om obstakels in te passen in de watergang óf hoe we een maalgang kunnen aanpassen. Met het opstellen van een stromingsmodel kunnen we oppervlaktewater gezond houden, installaties efficiënter laten presteren en problemen voorkomen.

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.