Onze dienstverlening

De toegewijde adviseurs van TAUW adviseren klanten over de mogelijkheden voor gezamenlijk zuiveren. Dat kan gaan om twee bedrijven die samen lozen op één zuivering of een waterschap en een bedrijf die samen een zuivering bezitten en bedrijven.

Ook helpen we bij het uitbesteden van de zuivering. Hierbij vragen we de -soms complexe- waterwet vergunningen aan, voeren waterbesparingsonderzoek uit, brengen kosten en besparingen in kaart, ontwerpen installaties, begeleiden de bouw en opstart en lossen operationele knelpunten op.

Zeer zorgwekkende stoffen

Op dit moment is er veel aandacht voor “zeer zorgwekkende stoffen” (ZZS). Dit zijn stoffen die gevaarlijk zijn voor mens en milieu omdat ze bijvoorbeeld kankerverwekkend zijn, de voortplanting belemmeren of zich in de voedselketen ophopen.

Op 1 januari 2016 is er een minimalisatieverplichting ingegaan voor alle ZZS. Met name minimalisatie van kwik en PAK in water blijkt in de praktijk lastig te zijn. In deze discussie ondersteunen we bij het onderbouwen van realistische eisen en haalbare maatregelen.

 

Heeft u een vraag?

Neem contact op met één van onze adviseurs.Johan Blom

  +31 65 12 01 06 1

Stuur mij een mail

 

 

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.