Transportsystemen

De complexiteit van het ontwerp van transportsystemen voor drinkwater en afvalwater vraagt om een adviseur met verstand van zaken. Voor het ontwerp, de bestekvoorbereiding en uitvoeringsbegeleiding is ervaring nodig met de tracé- en materiaalkeuze, kennis van uitvoeringstechnieken, pompinstallaties, elektrotechnische installaties en relevante wetgeving. Daarnaast is een goede projectleiding essentieel voor een succesvol project.

TAUW ontwerpt al tientallen jaren gemalen voor transportsystemen en heeft alle voor dit ontwerptraject noodzakelijke disciplines in huis. Naast civieltechnische, werktuigbouwkundige en elektrotechnische vakspecialisten hebben we ook kennis van geotechniek en constructieve aspecten. Geluid- en geurproblemen, en het tijdig beschikbaar zijn van de noodzakelijke vergunningen zijn aandachtspunten welke binnen de projecten worden aangepakt en opgelost.

Riolering

Gemeenten hebben naast de verantwoordelijkheid voor het beheer van afval- en regenwater ook de verantwoordelijkheid voor het verwerken van overtollig grondwater. Daarbij moet het rioolstelsel aangepast worden aan het veranderende klimaat: extreem hevige buien zijn tegenwoordig geen zeldzaamheid meer. Nieuwe omstandigheden dus, die een grote invloed hebben op ontwerp, aanleg en beheer van riolering.

Aanleg, aanpassing en beheer van riolering en randvoorzieningen is maatwerk. Met dynamische berekeningen bepalen wij altijd eerst de mogelijkheden en knelpunten van rioolstelsels. Uitgekiende ontwerpen vergroten de bergingscapaciteit en de reductie van overstortingen. Daarnaast werken wij aan nieuwe rioleringsconcepten die gericht zijn op het wegnemen van de oorzaak van piekafvoeren en overstortingen. We blijven voortdurend onderzoeken hoe rioleringssystemen werken, om zodoende een beter inzicht in het functioneren ervan te krijgen.

Onze expertise reikt verder dan alleen het opstellen van een gemeentelijk rioleringsplan. Ook kunnen wij een APK Rioolstelsels voor u uitvoeren. De APK geeft inzicht in het functioneren van het rioleringssysteem. Het traceert de knelpunten en berekent de omvang c.q. de kosten van de nodige verbeteringsmaatregelen. Daarnaast werken we samen met gemeentes om procedures en voorwaarden voor de aanwezigheid van een randvoorzieningen (zoals bergbezinkbassins of bergbezinkriolen) planologisch vast te leggen. Ook op het gebied van afkoppelen en het ontwerp van infiltratievoorzieningen hebben we toonaangevende deskundigheid opgebouwd.

 

Heeft u een vraag?

Neem contact op met één van onze adviseurs.Edward Meijer

  +31 65 12 86 51 1

Stuur mij een mail

 

 

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.