Hoe komen ZZS in afvalstoffen?

ZZS kunnen op verschillende manieren in afvalstoffen terechtkomen. Ze kunnen al aanwezig zijn in natuurlijke grondstoffen, zoals in op aardolie gebaseerde grondstoffen, en op die manier in het product of in een afvalstroom terechtkomen. Het kan ook voorkomen dat tijdens het productieproces bepaalde stoffen gebruikt worden die nodig zijn voor het proces, maar (nog) niet vervangen kunnen worden door niet-ZZS. Ook gerecycled materiaal dat u inneemt om daar iets van te maken, kan ZZS bevatten.


Hoe kunt u afvalstoffen met ZZS geschikt maken voor hergebruik?

Als blijkt dat de afvalstoffen of gerecyclede stoffen die u wilt inzetten in uw productieproces, een ZZS-concentratie boven de grenswaarde van 0,1% bevatten, dan komt u voor vragen te staan als:

  • Kunnen we de ZZS verwijderen of minimaliseren, zodat we de stoffen toch kunnen gebruiken?
  • Als de ZZS niet (geheel) verwijderd kunnen worden, hoe kunnen we de stoffen dan zo veilig mogelijk toepassen?
  • Hoe borgen we dat de ZZS niet kunnen vrijkomen in het nieuwe product?

 

Het lijkt simpel: ZZS boven de 0,1% mag gewoon niet. Maar om tot een circulaire economie te komen, zal uw organisatie toch steeds meer moeten hergebruiken en recyclen. Daarom moeten we ook op zoek naar oplossingen om stromen die ZZS vanuit het verleden bevatten, bruikbaar te maken. Daarvoor is het van belang uw productieproces in kaart te brengen: inkomende stromen, stromen die ontstaan tijdens het proces en uitgaande stromen. Is er een manier om ervoor te zorgen dat de ZZS niet in de afvalstroom terechtkomen? Bijvoorbeeld door vervanging van grondstoffen of door het verwijderen van ZZS tijdens het proces?

Een voorbeeld is Chroom-6, dat onder meer in verf verwerkt wordt om corrosie van metalen tegen te gaan. Bij het bewerken of verwijderen van materiaal dat deze verf bevat, bijvoorbeeld bruggen, kunstwerken, perronkappen en hekwerken, kan stof vrijkomen waarin zich Chroom-6-verbindingen bevinden. Verwerking of afvoering moet gebeuren op een wijze dat deze ZZS niet in het milieu terechtkomt en mensen er niet aan blootgesteld worden. Het opstellen van procedures is dan ook een voorwaarde om hier veilig mee om te gaan en materialen weer geschikt te maken voor hergebruik.

 

Heeft u een vraag?

Neem contact op met één van onze adviseurs.

 Maaike Wander

  +31 65 20 96 35 6

Stuur mij een mail

 

 

TAUW: integrale aanpak ZZS

Voor ZZS-gerelateerde vraagstukken staan de specialisten van TAUW voor u klaar met hun jarenlange ervaring, kennis en uitgebreide dienstverlening. Dat doen we op de gebieden vergunningsprocedures, bedrijfsvraagstukken, beleid en handhaving. Daarbij kijken we naar uw specifieke vraag en situatie, maar met een brede scope. Zo kunnen we, samen met u, werken aan een integrale oplossing of een doeltreffend beleid, waarmee ZZS voorkomen of geminimaliseerd kunnen worden.

Dienstverlening voor bedrijven - Dienstverlening voor overheden 
 

 

Kunnen wij u helpen op het gebied van ZZS en afval- en grondstoffen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze adviseurs. Wij staan u graag te woord!