Hoe komen ZZS in de lucht?

Bij (industriële) bedrijven draait de luchtemissie van ZZS eigenlijk altijd om emissies die uit de schoorstenen komen. De ZZS kunnen in de grondstoffen zitten die uw bedrijf gebruikt – door bijvoorbeeld verdamping van ruwe aardolie, benzine, kerosine of diesel wordt het schadelijke benzeen naar de buitenlucht geëmitteerd. Maar ZZS kunnen ook tijdens het productieproces gevormd worden door een onvolledige verbranding, zoals PAKs (polycyclische aromatische koolwaterstoffen).

Hoe kan uw organisatie de luchtuitstoot van ZZS beperken?

Via het Activiteitenbesluit verplicht de overheid bedrijven onder andere hun emissie van ZZS naar lucht zoveel mogelijk te minimaliseren. Bovendien heeft uw organisatie een vijfjaarlijkse informatieplicht. Om tegemoet te komen aan alle verplichtingen waaraan uw bedrijf moet voldoen op het gebied van ZZS-luchtuitstoot krijgt u te maken met complexe vraagstukken, zoals:

  • Welke ZZS komen in ons productieproces voor?
  • Hoe brengen we deze in kaart?
  • Wat is de omvang van de ZZS-luchtuitstoot die we hebben?
  • Welke milieu-impact heeft onze ZZS-luchtuitstoot?
  • Hoe kunnen we binnen ons productieproces ZZS vermijden of minimaliseren?
  • Is ons bedrijf in compliance met de vijfjaarlijkse informatieplicht?
  • Hoe monitoren we?

 

Tijdens innovatietrajecten om uw uitstoot te reduceren, is het belangrijk dat u ook goed inzicht hebt in de maatregelen die u zou kunnen treffen: welke opties zijn er, tegen welke kosten en met welke impact op de omgeving? En wat te doen als u met het bevoegd gezag geen overeenstemming kunt bereiken aangaande uw vergunning en bedrijfsactiviteiten?
 

Heeft u een vraag?

Neem contact op met één van onze adviseurs.

 Berend Hoekstra

  +31 61 32 39 00 1

Stuur mij een mail

 

 

TAUW: integrale aanpak ZZS

Voor ZZS-gerelateerde vraagstukken staan de specialisten van TAUW voor u klaar met hun jarenlange ervaring, expertise en uitgebreide dienstverlening. Dat doen we op de gebieden beleid, handhaving, vergunningsprocedures en bedrijfsvraagstukken. Daarbij kijken we naar uw specifieke vraag en situatie, maar met een brede scope. Zo kunnen we, samen met u, werken aan een integrale oplossing of een doeltreffend beleid, waarmee ZZS voorkomen of geminimaliseerd kunnen worden.

Dienstverlening voor bedrijven - Dienstverlening voor overheden  

 

Kunnen wij u helpen op het gebied van ZZS en lucht?

Leg uw vraagstuk voor aan onze adviseurs. Wij staan u graag te woord!