Certificaten & voorwaarden

ISO 9001
KSC-K62383/04

ISO 17025

ISO 14001
MSC-K96972/02

VCA certificaat Tauw Group
VCA-K62384/03

CO2 Emissie Inventaris 2014
CO2-K88103/01

Co2 bewust certificaat - Niveau 5
CO2-K65768/08

Monsterneming voor partijkeuringen 
K54911/09

Veldwerk bij milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek
K54913/08

Milieukundige begeleiding bij (water)bodemsanering
K54914/14

 

Tijdelijke grondwaterbemaling
K97985/01

Productcertificaat Grond
K62381/06

Procescertificaat Grond
07-D070090

Ondergrondse deel bodemenergiesystemen
K84521/02

 

 

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.

Steven Bremer
T: +31 62 29 27 56 0
E:steven.bremer@tauw.com
LinkedIn