Bewijs van lidmaatschap VKB 2020 - Bekijk hier 

Co2 Bewust - Niveau 5 Syntraal Bekijk hier

Co2 Bewust - Niveau 5 TAUW - Bekijk hier

CO2 Emissie Inventaris 2014 - CO2-K88103 - Bekijk hier 

ISO 9001 - Bekijk hier

ISO 14001 - Bekijk hier

ISO 17025 - Bekijk hier

ISO 27001 - Bekijk hier

Milieukundige begeleiding bij (water)bodemsanering - K54914 - Bekijk hier

Milieukundige begeleiding van (water)bodemsaneringen (Syntraal) - BRL SIKB 6000 - Bekijk hier

Monsterneming voor partijkeuringen - K54911 - BRL SIKB 1000 Bekijk hier

Ondergrondse deel bodemenergiesystemen - K84521 - Bekijk hier

Procescertificaat Asbest - 07-D070090 - Bekijk hier

Safety Culture ladder - SCL Original Certificaat Trede 3 - Bekijk hier

Tijdelijke grondwaterbemaling - K97985 - BRL - SIKB 12000 Bekijk hier

VCA certificaat Tauw BV - VCA-K62384 - Bekijk hier

VCA certificaat Tauw BV (verlenging) - Bekijk hier

Veldwerk bij milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek - K54913 - BRL SIKB 2000 Bekijk hier

 

Heeft u vragen over één van de certificaten?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.