Certificaten & voorwaarden

ISO 9001 - KSC-K62383/04 - Bekijk hier

CO2 Emissie Inventaris 2014 - CO2-K88103/01 - Bekijk hier 

Tijdelijke grondwaterbemaling - K97985/01 - Bekijk hier

ISO 17025 - Bekijk hier

Monsterneming voor partijkeuringen - K54911/09 - Bekijk hier

Procescertificaat Asbest - 07-D070090 - Bekijk hier

ISO 14001 - MSC-K96972/02 - Bekijk hier

Veldwerk bij milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek - K54913/08 - Bekijk hier

Ondergrondse deel bodemenergiesystemen - K84521/02 - Bekijk hier

VCA certificaat Tauw BV - VCA-K62384/03 - Bekijk hier

VCA certificaat Tauw BV (verlenging) - Bekijk hier

Milieukundige begeleiding bij (water)bodemsanering - K54914/14 - Bekijk hier

Milieukundige begeleiding van (water)bodemsaneringen (Syntraal) - BRL SIKB 6000 - Bekijk hier

Co2 Bewust - Niveau 5 - Syntraal - Bekijk hier

Co2 Bewust - Niveau 5 - Tauw - Bekijk hier

BEWIJS VAN LIDMAATSCHAP VKB 2020 - Bekijk hier 

Safety Culture ladder - SCL Original Certificaat Trede 3 - Bekijk hier 

 

Heeft u vragen over één van de certificaten?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.