Scope 1&2 doelstellingen

De CO2-emissies die binnen scope 1 en 2 vallen zijn te verdelen in de emissies als gevolg van energiegebruik in gebouwen en de emissies als gevolg van het zakelijk vervoer. De afgelopen jaren is gebleken dat de emissies van vervoer ruim 85% vormt van de totale uitstoot. De komende jaren zal Tauw dan ook inzetten op vermindering van de CO2-uitstoot van het vervoer.

Wanneer de doelstellingen worden vertaald naar de scopes dan komt de doelstelling per scope er als volgt uit te zien.

 Scope 1: Emissies van zakelijk vervoer en verstoken van aardgas in de gebouwen

Doelstelling is om in 2020 10% minder CO2 per FTE uit te stoten ten opzichte van 2017.

 

 Scope 2: Emissies van elektriciteitsgebruik, vervoer met privé voertuigen en vliegverkeer.

Doelstelling is om in 2020 10% minder CO2 per FTE uit te stoten ten opzichte van 2017.

Onze duurzaamheidsdoelstellingen

Doelstellingen voor de CO2 -uitstoot (2018-2020)

Download

Voortgangsrapport 1ste halfjaar 2018

Download

Toevoegen Voortgangsrapportage 1ste halfjaar 2019

Download

Voortgangrapportage 2018

Download

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.