Scope 1&2 doelstellingen

De CO2-emissies die binnen scope 1 en 2 vallen zijn te verdelen in de emissies als gevolg van energiegebruik in gebouwen en de emissies als gevolg van het zakelijk vervoer. De afgelopen jaren is gebleken dat de emissies van vervoer ruim 85% vormt van de totale uitstoot. De komende jaren zal Tauw dan ook inzetten op vermindering van de CO2-uitstoot van het vervoer.

Wanneer de doelstellingen worden vertaald naar de scopes dan komt de doelstelling per scope er als volgt uit te zien.

  • Scope 1: Emissies van zakelijk vervoer en verstoken van aardgas in de gebouwen
    Doelstelling: in 2023 stoot TAUW 50% minder CO2 per FTE ten opzichte van 2019 uit; in 2030 is de CO2-reductie 100% (m.u.v. het ‘af te kopen’ onvermijdelijke) en zijn we klimaatneutraal.

  • Scope 2: Emissies van elektriciteitsgebruik, vervoer met privé voertuigen en vliegverkeer
    Doelstelling: in 2023 stoot TAUW 15% minder CO2 per FTE uit ten opzichte van 2019

 

Onze duurzaamheidsdoelstellingen

Doelstellingen voor de CO2 -uitstoot (2018-2020)

Download

Voortgangsrapport 1ste halfjaar 2018

Download

Toevoegen Voortgangsrapportage 1ste halfjaar 2019

Download

Voortgangrapportage 2018

Download

Voortgangrapportage 2019

Download

Voortgangrapportage 2020

Download

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.