Hoe wij veilig werken 

Veiligheid is naast een zorg voor goede en veilige werkomstandigheden ook een manier van werken. Doordat veiligheid vanaf de start van een project op te pakken, bereiden we onze projecten beter voor en zijn we in staat om vergissingen en faalkosten te minimaliseren. We trainen onze medewerkers om in scenario’s te denken zodat we beter voorbereid zijn op onverwachte situaties en gesteld staan als het werk net even anders loopt dan gedacht. 

Aan de hand van de Safety Policy, heeft Tauw de onderstaande veiligheidsdoelen geformuleerd. Deze vinden wij randvoorwaardelijk voor alle werkzaamheden die we uitvoeren.

  • Zorgen voor een cultuur waarin collega’s zich vrij kunnen uiten en hun zorgen kunnen delen 
  • Zorgen voor een veilige werkomgeving 
  • Voorkomen dat onze collega’s en anderen worden blootgesteld aan gevaarlijke stoffen 
  • Rekening houden met veiligheid en welzijn, vanaf de start tot de voltooiing van onze projecten
  • Veiligheid en welzijn een integraal onderdeel van onze dienstverlening laten zijn, zodat onze projecten veilig te realiseren, te gebruiken en te onderhouden zijn.  
  • Ons bewust zijn van zwakke signalen en bedreigingen, en deze melden en analyseren om onszelf voortdurend te verbeteren, de geleerde lessen te delen en ernaar te handelen 
  • De risico’s van reizen tot een minimum beperken

 

TAUW Group Veiligheidsregels en Safety Policy


Om onze veiligheidsdoelen te verwezenlijken, heeft Tauw tien veiligheidsregels ontwikkeld die gelden voor al onze projecten en activiteiten. Onafhankelijk van onze rol, houden we ons aan de veiligheidsregels en zetten we ons in om aan deze verwachtingen te voldoen. Ieder van ons weet hoe en wanneer we bijdragen aan de veiligheid in ons werk en onze projecten.

Meer weten over wat wij doen om veilig werken mogelijk te maken? Bekijk dan onze safety policy.

Download Safety Policy

 

Veiligheid als onderdeel van onze dienstverlening


Veiligheid komt niet alleen terug in hoe wij werken, het is ook wezenlijk onderdeel van onze dienstverlening. Hieronder vindt u onze veiligheidsthema’s die - ook gecombineerd – binnen projecten relevant kunnen zijn. Een integrale aanpak levert nieuwe en verrassende perspectieven op, waarmee onverwachte veiligheidsrisico’s eerder kunnen worden herkend en beter kunnen worden beheerst.

Arbeidsveiligheid
Een veilige werkplek is een voorwaarde voor een effectieve onderneming. Medewerkers presteren beter als hun werkplek veilig en gezond is. Zijn medewerkers goed beschermd tegen blootstelling aan gevaarlijke stoffen en zijn de juiste hulpmiddelen aanwezig? Medewerkers hebben vaak zelf goede ideeën hoe de veiligheid verbeterd kan worden en kunnen helpen bij het concreet maken van de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E). Zo wordt de kans op arbeidsverzuim (en faal- en reparatiekosten) geminimaliseerd.

Meer informatie

Bouw- en omgevingsveiligheid 

Een bouwplaats is een dynamische werkplek waarbij de omstandigheden continu veranderen. Een effectief veiligheid- en gezondheidsplan (V&G-plan) is dan essentieel. Want, hoe vergroot u de veiligheid op - en rondom - de bouwplaats? En hoe gaat u de rol van de veiligheidscoördinator vervullen?

Meer informatie

Brandveiligheid en hulpverlening

Bent u eigenaar of gebruiker van een gebouw? Of werkt u met (brand)gevaarlijke stoffen? Dan heeft u te maken met brandveiligheidseisen waaraan u moet voldoen. Van bouwkundige-eisen (bijvoorbeeld brandwerendheid) en installatietechnische-eisen (bijvoorbeeld brandmeldinstallatie) tot het opstellen van een noodplan.

Meer informatie

Constructieve veiligheid
Hoe borgt u de veiligheid van staal- en/of betonconstructies? En hoe weet u of er tijdelijke ondersteuningsconstructies nodig zijn om een bouwwerk te realiseren? Onze registerconstructeurs helpen u bij de toetsing van de constructieve veiligheid in elke projectfase.

Meer informatie

Externe- en procesveiligheid
Bedrijven die grote hoeveelheden gevaarlijke/waterbezwaarlijke stoffen opslaan of verwerken krijgen te maken met de externe veiligheidsregelgeving of de aanvullende interne veiligheidsregelgeving. Middels gerichte procesveiligheidsstudies, zoals een HAZOP (HAZard and OPerability studie) kan er worden vastgesteld of u processen veilig kan uitvoeren. Dit om zware ongevallen te voorkomen, beheersen of bestrijden.

Meer informatie

Machineveiligheid
U heeft een nieuwe machine laten plaatsen, zodat u eindelijk de productie kunt draaien die u voor ogen heeft. Totdat uw werknemer u vertelt dat de machine erg veel lawaai maakt. Is uw (nieuwe) machine wel zo veilig? En mag u zonder meer een defecte motor vervangen? Tauw helpt u bij het beoordelen van de veiligheid van uw machinepark.

Meer informatie

Sociale veiligheid
Hoe wordt de openbare ruimte ervaren door gebruikers? Voelen ze zich comfortabel in een bepaald gebied, of bekruipt hen juist een onveilig gevoel als zij hier (’s avonds) doorheen lopen? Door in het ontwerp rekening te houden met sociale veiligheid voelt iedereen zich prettig in de openbare ruimte.

Meer informatie

Veiligheidsmanagementsysteem
Een optimaal veiligheidsmanagementsysteem moet niet alleen passen bij de dagelijkse praktijk van uw bedrijf en eisen van de overheid, maar is ook ingericht om arbeidsomstandigheden te verbeteren, ongevallen te minimaliseren en processen te beheersen.

Meer informatie

Verkeers- en tunnelveiligheid

Verkeers- en tunnelveiligheid geldt voor de volledige lifecycle en start start in de ontwerpfase. Naast inpasbasbaarheid wordt ook beoordeeld of de verschillende verkeersgebruikers veilig gelijktijdig het object kunnen gebruiken; bijvoorbeeld overstekende fietsers. Daarnaast moeten tunnels en andere infrastructuur natuurlijk veilige wijze onderhouden kunnen worden.

Meer informatie

Waterveiligheid
Wanneer een project betrekking heeft op dijken en/of waterkerende constructies, moet er rekening gehouden worden met waterveiligheid. Dat geldt ook wanneer u activiteiten wilt uitvoeren binnen de (buiten)beschermingszone van een waterkering zoals vastgelegd in de Legger van het Waterschap.

Meer informatie