Hoe wij veilig werken 

Veiligheid is naast een zorg voor goede en veilige werkomstandigheden ook een manier van werken. Doordat veiligheid vanaf de start van een project op te pakken, bereiden we onze projecten beter voor en zijn we in staat om vergissingen en faalkosten te minimaliseren. We trainen onze medewerkers om in scenario’s te denken zodat we beter voorbereid zijn op onverwachte situaties en gesteld staan als het werk net even anders loopt dan gedacht. 

Aan de hand van de Safety Policy, heeft Tauw de onderstaande veiligheidsdoelen geformuleerd. Deze vinden wij randvoorwaardelijk voor alle werkzaamheden die we uitvoeren.

  • Zorgen voor een cultuur waarin collega’s zich vrij kunnen uiten en hun zorgen kunnen delen 
  • Zorgen voor een veilige werkomgeving 
  • Voorkomen dat onze collega’s en anderen worden blootgesteld aan gevaarlijke stoffen 
  • Rekening houden met veiligheid en welzijn, vanaf de start tot de voltooiing van onze projecten
  • Veiligheid en welzijn een integraal onderdeel van onze dienstverlening laten zijn, zodat onze projecten veilig te realiseren, te gebruiken en te onderhouden zijn.  
  • Ons bewust zijn van zwakke signalen en bedreigingen, en deze melden en analyseren om onszelf voortdurend te verbeteren, de geleerde lessen te delen en ernaar te handelen 
  • De risico’s van reizen tot een minimum beperken

 

TAUW Group Veiligheidsregels en Safety Policy


Om onze veiligheidsdoelen te verwezenlijken, heeft Tauw tien veiligheidsregels ontwikkeld die gelden voor al onze projecten en activiteiten. Onafhankelijk van onze rol, houden we ons aan de veiligheidsregels en zetten we ons in om aan deze verwachtingen te voldoen. Ieder van ons weet hoe en wanneer we bijdragen aan de veiligheid in ons werk en onze projecten.

Meer weten over wat wij doen om veilig werken mogelijk te maken? Bekijk dan onze safety policy.

Download Safety Policy