Tauw sponsort IVN

Samenwerken aan een directe leefomgeving

IVN is onze partner als het gaat om de directe leefomgeving. Daarbij zetten we in op wederzijds vertrouwen en het creëren van een echte win-win-samenwerking. We stellen elk jaar € 20.000 ter beschikking. Daarmee werkt IVN aan een duurzame samenleving, met als achterliggende gedachte dat
betrokkenheid bij de natuur duurzaam handelen stimuleert.

Onze sponsorbijdrage komt ten goede aan twee campagnes:

  • Schone Rivieren
    Op maar liefst 5 plekken in de oceanen drijft de plastic soep. Via de voedselketen komt dit plastic ook op ons bord terecht. De aanvoer van plastic afval vanuit rivieren naar zee is tot nu toe een onderbelicht probleem. IVN, Plastic Soup Foundation en Stichting De Noordzee bundelen de krachten en brengen hierin verandering met het initiatief ‘Schone Rivieren’.
    Meer informatie

  • Nederland Zoemt
    Nederland Zoemt is een project van IVN, LandschappenNL, Naturalis en Natuur & Milieu, mogelijk gemaakt dankzij een extra bijdrage van de Nationale Postcode Loterij. Het doel van Nederland Zoemt is het structureel vergroten van het voedselaanbod en nestgelegenheid voor wilde bijen in Nederland.
    Meer informatie