Tauw sponsort IVN

Samenwerken aan een directe leefomgeving

IVN is onze partner als het gaat om de directe leefomgeving. Daarbij zetten we in op wederzijds vertrouwen en het creëren van een echte win-win-samenwerking. We stellen elk jaar € 20.000 ter beschikking. Daarmee werkt IVN aan een duurzame samenleving, met als achterliggende gedachte dat
betrokkenheid bij de natuur duurzaam handelen stimuleert.

De natuur van dichtbij
IVN laat jong en oud van dichtbij de natuur beleven. En dat doen ze al ruim 50 jaar met bijna 25.000 leden en vrijwilligers. Velen van hen zijn gediplomeerd natuurgids. Zij werken aan bewustwording op het gebied van natuur, milieu en landschap en bereiken daarmee ongeveer een half miljoen Nederlanders per jaar.

De bijdrage van Tauw wordt deels ingezet om de afstand tussen kinderen en de natuur te verkleinen. Deze afstand was namelijk nog niet eerder zo groot als nu; kinderen spelen minder buiten en hun omgeving bestaat steeds vaker uit stenen en beton, terwijl spelen in het groen van onschatbare waarde is.

We ondersteunen IVN-programma’s die kinderen bereiken (in elke fase van het onderwijs). Via de campagne Modderdag kunnen in het voorjaar bijvoorbeeld ruim 125.000 kinderen in de kinderopvang lekker buiten in de modder spelen. En in het najaar gaan 15.000 basisschoolkinderen speuren naar paddenstoelen met de lokale IVN-afdelingen.

Jongeren Adviesbureau
Een ander programma waar Tauw aan bijdraagt is het Jongeren Adviesbureau; het landelijke onderwijsprogramma van IVN. Dit programma slaat een brug tussen het voortgezet onderwijs, bedrijven en maatschappelijke organisaties die actief zijn op het gebied van duurzaamheid. Op dit moment werken 35.000 leerlingen aan verschillende opdrachten. Ze doen onderzoek en maken een ontwerp rond een actuele kwestie. Tauw profileert zich ook als opdrachtgever, bijvoorbeeld bij het onderdeel WaterXplorelab van de digitale leeromgeving voor docenten. En Tauw levert uiteraard kennis; de basis van ons bedrijf!

Wilde bij in de hoofdrol
Helaas zijn er steeds minder bijen, dit terwijl een diverse (en grote) bijenpopulatie is erg belangrijk is voor de natuur. Tauw ondersteunt een project waarbij IVN, Natuur & Milieu en Naturalis samenwerken met gemeenten aan de ontwikkeling en implementatie van bijvriendelijke groenbeheerplannen. Het behouden, versterken en beschermen van broed- en leefplekken van bijen staat centraal.