(Locatie)ontwikkeling bio-energiecentrale op voormalige stortplaats

Projectgegevens

Periode: 2016
Opdrachtgever: Ørsted (voormalig DONG Energy) en COWI A/S
Betrokken Tauw-adviseurs:

 • Jan-Willem Knegt 
 • Frank Vrenken 
 • Henry Raben

Opdrachtomschrijving

Het Deense energiebedrijf Ørsted (tot november 2017 DONG Energy) en het Nederlandse bedrijf Cure Afvalbeheer (Cure) hebben hun krachten gebundeld voor de bouw van een bio-energiecentrale, die wordt aangedreven door de fermentatie van huishoudelijk afval. Deze fabriek was voorzien op het bedrijventerrein GDC (Achtseweg Noord) in Eindhoven waarbij grotendeels zou worden gebouwd op een oude stortplaats.

Het project kwam in aanmerking voor een ‘SDE+ subsidie’ en de subsidieaanvraag vereiste dat alle omgevingsvergunningen vóór 1 september 2016 waren verkregen. Tauw kreeg de opdracht om deze relevante vergunningen tijdig aan te vragen, inclusief de voorbereidende onderzoeken en modelleringen, zodat deze planning haalbaar was en de aanvragen tijdig konden worden ingediend. De bouw van de fabriek is uiteindelijk niet door gegaan, wel hebben wij onze werkzaamheden in het voorbereidingstraject uitgevoerd.

Voor de vergunningswerkzaamheden waren wij deels werkzaam in opdracht van Ørsted en deels in opdracht van COWI A/S, onze partner in de CAT-alliantie. COWI werkte in opdracht van DONG Energy aan de engineering en het ontwerp van de locatie. Naast de vergunningswerkzaamheden hebben wij Ørsted en COWI ook bijgestaan ​​bij enkele andere technische werken. Ørsted was onze primaire klant bij deze opdracht, direct of indirect via COWI.

Wij hebben de volgende activiteiten uitgevoerd:

1. Projectbeheer en -coördinatie

2. Inventarisatie van de vereiste vergunningen

3. Aanmeldnotitie m.e.r. beoordeling

4. Aanvraag omgevingsvergunning (fase 1 - milieu):

 • Proces- en gegevensbeheer
 • Ontwerp van het afvalacceptatie- en verwerkingsplan, inclusief administratie en interne controle (AO / IC)
 • Bodemonderzoek
 • Akoestisch onderzoek
 • Luchtkwaliteitsonderzoeken (incl. Nederlandse PAS-melding)
 • Afvalwateronderzoek
 • Ecologisch onderzoek (inclusief toestemming ten behoeve van de Natuurbeschermingswet, artikel 16)
 • Beoordeling van BAT / QRA / BRA / ATEX en andere (veiligheids-) kwesties

 

5. Aanvraag omgevingsvergunning (fase 2 - bouw):

 • Proces- en datamanagement
 • Brandveiligheidsplan
 • Aanvraag van de toegangsvergunning

 

6. Topografische opname van de huidige situatie

7. Geotechnisch onderzoek (waaronder veel sonderingen)

8. Beoordeling van contractdocumenten

9. Verzoeken om nutsvoorzieningen (10kV, water, glasvezel, gas (2x), riolering)

10. Coördinatie en communicatie met belanghebbenden (met Ørsted, COWI, Cure, Elsinga, EN-EN-Architects, verschillende autoriteiten, grondeigenaar)

 

Samenwerking tijdens het project

De vele betrokken belanghebbenden en afdelingen van de bedrijven, de beperkingen van een voormalige stortplaats als nieuwe locatie (en de overeenkomsten tussen Cure, partner van Ørsted en de landeigenaar voor het werken aan deze stortplaats) en het uitdagende tijdschema maakten het project extra complex.

Tauw wist deze uitdaging goed op te pakken door een strak georganiseerd werkproces, duidelijke communicatiestructuren en de introductie van gestroomlijnd datamanagement. De snel naderende deadline werd intern beheerd door verantwoordelijkheden duidelijk te verdelen en de planning met de vele betrokken afdelingen af te stemmen. Ook hebben we regelmatig bij lokale en regionale overheden aan tafel gezeten om de vergunningsaanvragen voor te bereiden en de details te bespreken, zodat ze aan de eisen zouden voldoen.


Resultaat van het project

De deadlines voor de omgevingsvergunning (fase 1 & fase 2) zijn behaald, waardoor de opdrachtgever de subsidies kon aanvragen.

Ørsted is zeer tevreden over de resultaten van Tauw en ook over onze manier van werken en ons serviceniveau. De opdrachtgever gaf ons nog mee “met veel plezier onze rekeningen te betalen omdat ons werk het dubbel en dwars waard was!”

 

Lees meer over industriële locatieontwikkeling

Heeft u vragen over dit project?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.