'Sken je sloot' verhoogt waterkwaliteit in boerensloten

 

In verschillende landbouwgebieden werken boeren samen met de waterbeheerders door het leveren van zogenaamde ‘blauwe diensten’. Dat zijn maatregelen die de boeren kunnen nemen om de waterkwaliteit in hun sloten te verhogen, bijvoorbeeld door de slootkanten niet te bemesten of het gebruik van een baggerspuit. Het doel is mooiere sloten met meer planten onder water. Om te kijken of deze vorm van natuurbeheer effect heeft, meten de boeren zelf hoeveel (water)planten er in hun sloot groeien. Ze krijgen hiervoor een financiële vergoeding van het waterschap.

Om te kijken of de nieuwe oevers en het vernieuwde natuurbeheer effect hebben, werkt Tauw in het project ‘(S)ken je sloot’ met boeren samen. We helpen de waterbeheerder (Waternet) en de boeren door een makkelijk toepasbare app (Survey123) te bouwen en waar nodig te helpen bij de metingen. We zien op die manier of het vernieuwde beheer ook extra waternatuur oplevert, maar bovenal zien de boeren direct het effect van hun handelen. Zo raken ze meer betrokken bij het leven in en langs hun sloot.

(S)ken je sloot is een typisch voorbeeld van Slim Meten door Tauw.

 

Hoe werkt (s)ken je sloot?

Pim de Kwaadsteniet is ecoloog bij Tauw en laat in verschillende films zien hoe sloten (en stadswateren) zelfstandig gemonitord worden en op een natuurvriendelijke manier worden beheerd.

https://www.youtube.com/watch?v=aJ-17hw5To0&index=6&list=PLVRtrcjYLbc7PpRqfgIWxtolFQEp6sfR4

 

Kiezen van een traject

In het eerste instructiefilmpje ziet u hoe boeren een geschikt traject kiezen om de metingen te starten.

https://www.youtube.com/watch?v=BZ8KQFXQM7U&index=1&list=PLVRtrcjYLbc7PpRqfgIWxtolFQEp6sfR4 

 

Meten: kleur, geur, breedte, diepte en slibdikte

In dit filmpje ziet u hoe de kleur en geur van het water wordt bepaald. Ook ziet u hoe met een handige hark de breedte, diepte en slibdikte van de sloot wordt gemeten.

https://www.youtube.com/watch?v=EzRXbAlzEJo&list=PLVRtrcjYLbc7PpRqfgIWxtolFQEp6sfR4&index=20

 

Schatten van de vegetatielagen

Dit filmpje laat zien hoe de schatting van het deel van het wateroppervlak dat door een bepaalde vegetatiegroep wordt bedekt, in zijn werk gaat. 

https://www.youtube.com/watch?v=fvOBBtiIj4A&list=PLVRtrcjYLbc7PpRqfgIWxtolFQEp6sfR4&index=23

 

Planten herkennen

Het herkennen van planten is niet verplicht voor dit project, maar het helpt ons wel. Verschillende boeren hebben hieraan meegewerkt en aanwezige planten in hun sloot succesvol herkend. In dit filmpje ziet u hoe dit werkt.

https://www.youtube.com/watch?v=Nba_C9yXCZY&index=21&list=PLVRtrcjYLbc7PpRqfgIWxtolFQEp6sfR4

 

Gebruik van de app

Met een handige app kunnen boeren hun sloot scannen en data verzamelen. De app stuurt de gegevens automatisch naar Tauw, die de data bewerkt voor de databank van het waterschap.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=43&v=MWldasKnrIU

https://www.youtube.com/watch?v=yglXxVE4d74&index=3&list=PLVRtrcjYLbc7PpRqfgIWxtolFQEp6sfR4

 

Resultaten (s)ken je sloot

De eerste resultaten zijn positief. Niet alleen bleek de samenwerking tussen boeren, de agrarische collectieven, het waterschap en Tauw goed te verlopen, ook de kwaliteit van de gegevens die boeren leverden waren boven verwachting. Bovendien herkenden diverse boeren veel verschillende soorten planten in hun sloot. De belangrijkste winst is dat boeren betrokken zijn bij de ecologische gezondheid van hun sloten. Ze krijgen inzicht in de effecten van natuurgericht beheer en het gevoel dat ze iets kunnen doen aan de waterkwaliteit. Tauw helpt hen hierbij. Met de app en de specialisten van Tauw kunnen boeren gebruik maken van de ruime ervaring van Tauw. Zo voert Tauw ook waterbodemonderzoeken en andere ecologische metingen en onderzoeken uit, met een integrale aanpak en innovatieve meettechnieken. De diensten van Tauw breiden zich uit naar een omvangrijk pakket van meten en monitoren.

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.