1e Wettelijke beoordeling primaire waterkeringen (perceel 2) – traject

Foto: Arjen Ponger – Rijkswaterstaat

Projectgegevens

Periode: november 2018 - augustus 2021
Opdrachtgever: Waterschap Rivierenland (WSRL)
Betrokken Tauw-adviseurs:

  • Frank Smorenburg
  • Auke Terlouw
  • Nadine van Dijk
  • Rik Veenhof

Opdrachtomschrijving

De Eerste Beoordeling Primaire Keringen Overstromingskans (eerste beoordelingsronde) is 1 januari 2017 gestart. WSRL heeft de opgave om voor 1 januari 2023 in totaal 509 km primaire waterkering te beoordelen. De beoordeling geeft inzicht in de actuele veiligheid tegen overstromen; de faalkans van de waterkeringen en hoe deze is gerelateerd aan de normering.

Binnen het verworven raamcontract door TAUW en HKV is in 2018 gestart met de beoordelingen van traject 43-1 (Everdingen – Ravenswaaij) en 41-1 (Nijmegen – Ewijk), waarna medio 2019 de beoordeling van dijktraject 16-2 (Hardinxveld-Streefkerk) is opgestart.
In 2020 is aangevangen met dijktrajecten 24-1, 24-3 (Land van Altena) en 37-1 (Nederhemert).
Het gehele project is in augustus 2021 opgeleverd.

Samenwerking tijdens het project

In samenwerking met HKV en IV Infra heeft TAUW de beoordeling van de primaire waterkeringen voor WSRL uitgevoerd voor alle dijktrajecten. De werkzaamheden bestonden uit:

  • Beoordeling piping (STPH)
  • Schematiseren en berekeningen bekledingen (GEKB, GEBU, GABU, GABI ZST)
  • Geotechnisch schematiseren en berekeningen (STBI, STMI en STBU)
  • Beoordeling Langsconstructies
  • Beoordeling Voorlanden
  • Projectmanagement en -beheersing


Resultaat van het project

Het resultaat van het project is per spoor een achtergrondrapportage met inzicht in het faalmechanisme, dat als basis heeft gediend voor het door het waterschap opgestelde veiligheidsoordeel. Dit oordeel met de achtergrondrapportages is getoetst door het ILT.

 

Citaat projectleider opdrachtgever

‘“De primaire waterkeringen in de Alblasserwaard zijn technisch inhoudelijk complex van aard. Ten behoeve van de wettelijke beoordeling heeft Tauw samen met HKV en IV Infra bewezen deze complexiteit terug te kunnen brengen tot een herleidbaar en helder inzicht in de toestand van deze waterkeringen.”

Ronny Vergouwe, projectleider wettelijke beoordeling primaire waterkeringen
Waterschap Rivierenland

Heeft u vragen over dit project?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.