Aanleg Oosterpark-leiding Groningen

Projectgegevens:

Periode: juni 2019 - januari 2020

Opdrachtgever: gemeente Groningen

Betrokken Tauw adviseurs:

  • Johan Karbet
  • Pim van Duiven
  • Alfred Hoven

Opdrachtomschrijving

De waterkwaliteit en het watersysteem in de Oosterpark-vijvers aan de oostzijde van Groningen was niet van voldoende kwaliteit. Dit leidde vooral in de zomer tot terugkerende problemen zoals vissterfte en algengroei. De gemeente Groningen heeft op verschillende verbetermaatregelen ingezet. Eén daarvan was het vergroten van de doorstromingsmogelijkheden door een aanvoerleiding (de Oosterpark-leiding)  aan te leggen tussen het Eemskanaal en de zuidelijke Pioenvijver.

In een eerdere opdracht hebben de gemeente Groningen en TAUW samen het tracé bepaald. Na deze tracéstudie heeft de gemeente ons gevraagd de voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van de leiding uit te voeren. Dat betrof het opstellen van het Definitief Ontwerp, inclusief bijkomende onderzoeken en adviezen, het opstellen van een contract en ondersteuning bij de aanbesteding.

Werkzaamheden TAUW:

  1. Conditionerende onderzoeken, zoals verkennend en aanvullend bodem- en verhardingsonderzoek en begeleiding sanering
  2. Ontwerp horizontaal gestuurde boring (HDD)
  3. Opstellen bemalingsadvies
  4. Opstellen ontwerp- en bestekstekeningen
  5. Opstellen RAW-bestek
  6. Opstellen Standaardsystematiek voor Kostenramingen (SSK) en besteksraming
  7. Opstellen Nota van Inlichtingen


Samenwerking tijdens het project

De gemeente Groningen is tevreden over het geleverde product, onze aanpak en het ontzorgen van de gemeente, zoals het afstemmen met Rijkswaterstaat en de provincie Groningen voor het gebruik van het droogdok. Door het gebruik van de droogdok van de provincie Groningen was het niet nodig om een dure bouwkuip aan te brengen voor de aanleg van de inlaat van de leiding nabij de Nieuwe Oostersluis. Dit heeft de gemeente veel geld bespaard.

“Het was fijn dat TAUW een proactieve houding aannam, waardoor zowel in de voorbereiding als in de uitvoering een aantal knelpunten tijdig aan het licht kwamen. De uitvoering is hierdoor vlekkeloos verlopen”, aldus Klaas Hoomans van de gemeente Groningen.

Resultaat

De Oosterparkleiding bevordert de doorstroom van vers water naar de Pioenvijver. Dankzij de aanleg van de aanvoerleiding kan door het openzetten van de afsluiters snel vers water worden aangevoerd, vooral tijdens warme en droge periodes. De dure en milieubelastende aanvoer van water per vrachtwagens is niet langer meer nodig.

Door zoveel mogelijk daken van huizen in de omgeving af te koppelen en aan te sluiten op de aanvoerleiding is er sprake van minder belasting op het riool en minder overstort vanuit de gemengde stelsels op de Pioenvijver. Deze maatregelen dragen bij aan een verbetering van zowel de waterkwaliteit als de ecologische kwaliteit van de vijver.

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze adviseurs, wij helpen graag.