Aantonen voldoende vluchtcapaciteit bij evenementen

Projectgegevens


Periode:
 2019
Opdrachtgever: Klant uit de evenementenbranche
Betrokken Tauw-adviseurs:

  • Martin van den Berg 

Wat was de opdracht?

Sommige festivals of vergelijkbare evenementen worden georganiseerd op locaties die hier normaliter niet voor bestemd zijn, zoals theaterzalen of sporthallen. Om de vluchtveiligheid van de grote aantallen bezoekers in geval van een calamiteit te kunnen garanderen dient de organisatie vanuit het Bouwbesluit voorafgaand aan het evenement een ‘gebruiksmelding brandveiligheid’ te doen. De algemene eis vanuit het Bouwbesluit is dat een ruimte over voldoende vluchtcapaciteit dient te beschikken om de ruimte binnen één minuut te kunnen ontruimen. Door het grote aantal personen in de ruimte tijdens evenementen zijn de aanwezige vluchtdeuren hiervoor echter vaak niet toereikend. Van onze klanten krijgen wij daarom de vraag of wij in het kader van de gebruiksmelding een onderbouwing kunnen opstellen, waaruit blijkt dat de vluchtcapaciteit toch voldoende is voor het aantal bezoekers van het evenement.

Hoe ging de samenwerking tijdens het project?

Veelal komen evenementenorganisaties tegen het einde van hun voorbereidingen tot het inzicht dat zij een gebruiksmelding brandveiligheid moeten indienen. Deze tijdsdruk verlangt van ons flexibiliteit en snel schakelen om de benodigde vergunningen op tijd binnen te krijgen, zodat de evenementen doorgang kunnen vinden. Tot nog toe lukt dit, omdat onze klanten al veel gegevens beschikbaar hebben en hun plannen al uitgedacht hebben op het moment van opdrachtverlening. Onze flexibiliteit en mogelijkheid tot snel schakelen heeft geleid tot een aantal tevreden klanten die we regelmatig terug zien met vergelijkbare vragen.

Wat is het resultaat van het project?

Na aanlevering van de plattegrond en de informatie over de betreffende zalen voor het evenement, gaan we aan de slag met het berekenen van de beschikbare vluchttijd. De evenementen worden veelal in relatief hoge zalen georganiseerd zoals sporthallen of theaterzalen. Aangezien er in deze relatief hoge ruimten meer volume aanwezig is voor rook, vullen deze ruimten zich minder snel met rook dan reguliere ruimten. Hierdoor wordt de beschikbare vluchttijd verlengd tot langer dan één minuut. De vluchttijd bepalen we aan de hand van de rookvrije hoogte in de betreffende zaal. Tevens kijken we naar de rooktemperatuur. Door de vluchtcapaciteit van de aanwezige deuren te combineren met de langere vluchttijd en het aantal bezoekers, kunnen we een uitspraak doen of de vluchtcapaciteit voor het evenement voldoende is. Deze berekeningen dienden als onderbouwing voor de gebruiksmelding brandveiligheid, waarop het evenement vergund kan worden.

Heeft u vragen over dit project?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.