Aantrekkelijke en duurzame binnenstad voor gemeente Eindhoven

De binnenstad verandert door meer groen en minder auto’s

Een aantrekkelijker, gezonder, groener en beter bereikbaar stadsgebied in het centrum van Eindhoven: dat vraagt om een pragmatische aanpak.

De gemeente Eindhoven wil de binnenstad aantrekkelijker maken. De doelstellingen voor een gezonde stad, klimaatbestendigheid, verhoogde verblijfkwaliteit, beter bereikbare binnenstad en het trekken van het centrumgebied over de binnenstadsring moeten daarbij terugkomen.

Samenwerking in het bouwteam

Om het stadsgebied te verbeteren wordt de Vestdijk aangepakt. Hiervoor stelde de gemeente Eindhoven een bouwteam aan. Dit team bestaat uit de gemeente, Strabag, wUrck, Goudappel Coffeng en Tauw. Tauw droeg zorg voor het (ontwerp)proces en de uitwerking van klimaatopgaven. Het bouwteam ontwierp samen een Voorlopig Ontwerp (VO), Definitief Ontwerp (DO) en uitvoeringsontwerp (UO). Omwonenden, ondernemers en andere belanghebbenden hadden middels workshops tijdens het ontwerpproces inspraak in het uiteindelijke ontwerp. Dit zorgde voor een breed gedragen ontwerp.

Het ontwerp en de uitvoering

De opgave van het project de Vestdijk is om bij te dragen aan een gezonde, bereikbare, klimaatbestendige stad, waarbij het centrumgebied en de verblijfskwaliteit wordt vergroot.Het bouwteam heeft hier op de volgende manier invulling aan gegeven:

  • Er komt meer ruimte voor voetgangers, fietsers en groen.
  • Bij de keuze van het groen is rekening gehouden met verschillende soorten bomen, planten en bloemen voor een grote biodiversiteit, verkoeling en een groene uitstraling.
  • In de materiaalkeuze is rekening gehouden met de klimaatbestendige leefomgeving.
  • Aanleggen van een waterbergende fundering zodat het overtollige water kan worden geborgen en vertraagd kan worden afgevoerd.
  • Auto’s krijgen een enkele rijstrook en de snelheid wordt verlaagd naar 30km/h.
  • Er is een innovatief verlichtingsconcept opgesteld om de veiligheid en de verblijfskwaliteit te vergroten.

Eind 2018 zijn de uitvoeringswerkzaamheden gestart. De werkzaamheden door aannemer Strabag zijn naar verwachting begin 2020 voltooid.

 

Heeft u vragen over dit project?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.