Aanvraag revisievergunning voor PGS-opslag

Projectgegevens:

Periode: juli 2020 t/m december 2020 

Opdrachtgever: Industriële klant

Betrokken TAUW adviseurs: 

  • Arjan van Zeeburg 
  • Freek Belderbos

Opdrachtomschrijving

Een bedrijf in het noordoosten van Nederland heeft in samenwerking met TAUW een omgevingsvergunning aangevraagd voor het reviseren van de vergunning van de inrichting, waarbij een verhoging van de productiecapaciteit centraal stond.

Onderdeel van deze vergunningsaanvraag was het opnemen van de aanwezige PGS-opslagvoorzieningen en opslagtanks. TAUW heeft hiervoor PGS gap-analyses uitgevoerd om te onderzoeken of:

  • Voldaan wordt aan de voorschriften, ofwel: is het bedrijf in compliance?
  • Er maatwerkvoorschriften in de vergunningsaanvraag moeten worden opgenomen
  • Alle opslagtanks moeten voldoen aan de PGS-richtlijn PGS 31

 

Samenwerking tijdens het project

Binnen de inrichting zijn diverse opslagtanks aanwezig, waarvan enkelen wel onder een PGS-richtlijn vallen en enkelen niet, en bepaalde opslagtanks vallen binnen een grijs regelgevingsgebied.

Gezien de complexiteit en hoeveelheid opslagtanks was een intensieve samenwerking vereist. Naast een locatiebezoek moesten er veel PI&D’s (piping and instrumentation diagrams), procedures en dergelijke worden opgevraagd, werd het bedrijf intensief bij de rapportage betrokken en moest er met het bevoegd gezag worden geschakeld.

 

Resultaat

Het uiteindelijke resultaat was tweedelig. Enerzijds heeft TAUW per opslagvoorziening en opslagtanks inzichtelijk gemaakt in welke mate het bedrijf voldoet aan de gestelde eisen uit de relevante PGS-richtlijnen. Anderzijds heeft TAUW bepaald welke PGS-richtlijnen en welke maatwerkvoorschriften in de vergunningsaanvraag opgenomen moesten worden.

Verder heeft TAUW geconstateerd dat twee opslagtanks in het verleden bij de bouwvergunning zijn aangemerkt als PGS 31 opslagtanks. Tijdens onze PGS gap-analyse hebben wij geconstateerd dat de opslagtanks een proces-geïntegreerde opslag zijn. Samen met voorgaande constatering betekent dit dat de PGS 31 noch een andere PGS-richtlijn van toepassing is. Voordeel hiervan is dat de tank niet aan alle eisen uit de PGS 31 hoeft te voldoen, zoals keuringen volgens de BRL SIKB 7800.

“Het was één van de meest omvangrijke projecten die we hebben mogen doen op het gebied van PGS-richtlijnen. De hoeveelheid opslagscenario's, de technische aspecten en de wijze waarop het plaats had in het vergunningsproces, maakte het project buitengewoon interessant en veelzijdig”, aldus Freek Belderbos van TAUW.

 

 

Heeft u vragen over dit project?

Leg uw vraagstuk voor aan onze adviseurs, wij helpen graag.