Advisering asbest en chroom-6 bij renovatie Kasteel Breda

Projectgegevens:

Periode: 2019 - 2020 

Opdrachtgever: Rijksvastgoedbedrijf

Betrokken Tauw adviseurs:

  • Erik Menkema
  • Rachid van der Meer

Opdrachtomschrijving

In opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf heeft TAUW in 2019 en 2020 een asbestinventarisatie en chroom-6 onderzoek uitgevoerd, gericht op het Kasteel van Breda. Het kasteel, dat stamt uit 1538 en sinds 1828 in gebruik is als de Koninklijke Militaire Academie (KMA), staat in de top 100 van Nederlandse monumenten.

Asbestinventarisatie

“Het mooie van mijn werk is dat je vaak op unieke locaties komt, in dit geval een prachtig monumentaal pand met vele historische kenmerken”, zegt Rachid van der Meer, deskundig inventariseerder asbest en inspecteur gevaarlijke stoffen bij TAUW.

Alhoewel van oorsprong geen asbest in het gebouw is toegepast, zijn er diverse asbesthoudende toepassingen aangetroffen. Het asbestonderzoek is onder procescertificaat van TAUW uitgevoerd, waarbij plaatselijk ook destructieve handelingen zijn uitgevoerd om verborgen asbesthoudende materialen in kaart te brengen. TAUW heeft het onderzoek in nauw overleg met het Rijksvastgoedbedrijf en de gebouwhistoricus uitgevoerd.

Chroom-6-onderzoek

Voor het chroom-6-onderzoek heeft TAUW verschillende technieken gehanteerd, waaronder het gebruik van de XRF-meter. De XRF-meter maakt gebruik van röntgenfluorescentiespectrometrie, waarmee op snelle en betrouwbare wijze het totaalgehalte van diverse elementen (zoals chroom, zink en bijvoorbeeld lood) kan worden gemeten. Ook is tijdens het onderzoek een zogenaamde sneltest ingezet. Met de XRF en sneltest wordt indicatief vastgesteld of er chroom danwel chroom-6 aanwezig is. Door aanvullend monsters te nemen en die in het laboratorium te onderzoeken, is definitief vastgelegd of chroom-6 al dan niet is toegepast.

Samenwerking tijdens het project

De asbestinventarisatie is uitgevoerd onder de raamovereenkomst asbestadvies met het Rijksvastgoedbedrijf. Aangezien voor de renovatiewerkzaamheden ook inzicht in chroom-6 nodig was, heeft TAUW in overleg met het Rijksvastgoedbedrijf dit onderzoek, aanvullend op de asbestinventarisatie, uitgevoerd. Omdat beide onderzoeken grotendeels door dezelfde inspecteurs zijn uitgevoerd, is gebruik gemaakt van de tussentijds opgedane gebouwkennis. Hierbij is bij telkens geschakeld met de projectleider van het Rijksvastgoedbedrijf en zijn tussentijdse resultaten periodiek afgestemd.

Resultaat

Gebaseerd op onze onderzoeken is het asbest - daar waar nodig - inmiddels verwijderd en hebben de renovatie- en restauratiewerkzaamheden op een, voor chroom-6 veilige wijze, plaatsgevonden.

“Het is mooi dat we als TAUW op zo’n unieke locatie hebben mogen meewerken aan de veiligheid en verduurzaming van onze leefomgeving”, aldus Erik Menkema, projectleider en Deskundig Inventariseerder Asbest bij TAUW.

 

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze adviseurs, wij helpen graag.