Advisering REACH bij Chevron Oronite

Chevron Oronite is een wereldwijde ontwikkelaar en producent van brandstof- en smeermiddeladditieven en chemicaliën om de prestaties te verbeteren van allerlei typen transportmiddelen en industriële apparatuur.

In Nederland ontwikkelt Chevron Oronite Technology Netherlands nieuwe mengsels die in samenwerking met klanten worden uitgetest. Deze mengsels, met tal van stoffen, worden uitgezet bij een groot aantal klanten in binnen- en buitenland.

Met zijn grondstoffen en producten van chemische aard dient Chevron Oronite te voldoen aan Europese verordeningen als REACH en CLP (in Nederland EU-GHS). Specifiek punt van aamdacht is het feit dat het bedrijf zich bezighoudt met product- en procesgeoriënteerd onderzoek en ontwikkeling.

Tauw adviseerde Chevron Oronite over de uit te voeren acties om aan bovengenoemde verplichtingen te kunnen voldoen. Daarbij ging het onder andere om de noodzaak van het melden van stoffen aan het Europese bureau ECHA en om het meeleveren van veiligheidsinformatiebladen.

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.