Afvalwater zuiveren met behulp van kassen in De Glind

Projectgegevens:

Periode: mei 2016 t/m maart 2018

Opdrachtgever: Waterschap Vallei & Veluwe

Betrokken TAUW adviseur: 

  • Paul Telkamp

Opdrachtomschrijving

In samenwerking met waterschap Vallei en Veluwe en de gemeenten Barneveld en Leusden heeft TAUW onderzoek uitgevoerd naar de haalbaarheid van het lokaal zuiveren van het afvalwater met kassen in jeugddorp De Glind. De kracht van het concept is dat afvalwaterzuivering wordt gecombineerd met een aantrekkelijke plantenkas, die ook een educatieve en recreatieve functie heeft. 

Over kassenzuivering

Het concept van kassenzuivering is ontwikkeld in Hongarije. Het is wereldwijd al veelvuldig toegepast, maar nog zeer beperkt in West-Europa (alleen in Frankrijk). Het mooie van deze manier van zuiveren is dat het een meerwaarde creëert voor de omgeving (in plaats van een zuivering ‘wegwerken' naar de rand van de stad achter een rij bomen zoals doorgaans gebeurt).


Jeugddorp De Glind is een uniek dorp in het buitengebied van de gemeente Barneveld waar kwetsbare kinderen en jongeren een speciale plaats innemen binnen de hechte gemeenschap.

Door er (tijdelijk) te wonen, werken en/of leren en door deel te nemen aan de gemeenschap kunnen ze in De Glind stappen zetten naar hun toekomst. Kassenzuivering zou hier een mooie bijdrage aan kunnen leveren. Het haalbaarheidsonderzoek was dus niet alleen technisch, financieel en juridisch van aard. Ook de maatschappelijke acceptatie en meerwaarde is een belangrijk onderdeel van het onderzoek.

Resultaat van het project

Begin 2018 heeft TAUW samen met gemeente Barneveld het haalbaarheidsonderzoek  afgerond. In navolging hierop is door ontwerpbureau NOHNIK de landschappelijke vormgeving en inpassing nader uitgewerkt. De conclusies van het haalbaarheidsonderzoek waren als volgt:

  • Technisch is het mogelijk het afvalwater van de Glind alsmede van Achterveld lokaal te zuiveren in een kassenzuivering. Vanwege de strenge lozingseisen van het lokaal ontvangend oppervlaktewater is een nazuivering noodzakelijk.
  • Financieel gezien zijn de kosten van deze lokale zuivering uitgedrukt per vervuilingseenheid aanzienlijk hoger dan het centraal zuiveren op een grote rioolwaterzuiveringsinstallatie.
  • Draagvlak: Er is voldoende draagvlak onder de betrokken partijen (inclusief de bewoners van De Glind) voor de realisatie van een kassenzuivering met nazuivering in De Glind.
  • Sociaal: Op het gebied van sociale duurzaamheid biedt een kassenzuivering een duidelijke educatieve en recreatieve functie.
  • Medicijnresten en hormoonverwijdering: De kassenzuivering heeft de potentie om medicijnresten en hormonen beter te verwijderen in relatie tot een traditioneel actief slibsysteem.

Op basis van het haalbaarheidsonderzoek heeft waterschap Vallei en Veluwe met de leverancier van de kassenzuivering en een leverancier voor de nazuivering e.e.a. nader gedetailleerd.

In april 2019 heeft waterschap Vallei en Veluwe besloten om het project ‘on hold’ te zetten vanwege hoge kosten. Daarnaast kan niet met zekerheid de strenge lozingseisen worden gehaald. 

 

Heeft u een vraag over dit project?

Leg uw vraagstuk voor aan onze adviseurs, wij helpen graag.