ARN heeft in april 2011 de PST-fabriek (Post Shredder Technology) in Tiel geopend. ARN Recycling verwerkt shredderafval tot herbruikbare materialen. Hiermee biedt ARN Recycling een alternatief voor het storten van shredderafval afkomstig van autowrakken.

Het akoestisch onderzoek bestond uit het uitvoeren van geluidsmetingen aan de geluidsbronnen binnen de inrichting en het verwerken van de meetgegevens in het bestaande rekenmodel dat voor de vergunningaanvraag is opgesteld.