Akoestisch onderzoek Artis Amsterdam

Artis omvat een heel groot terrein met dierverblijven, diverse horeca en gebouwen. Ook is er sprake van een groot aantal geluidbronnen, zoals dieren, geluidinstallaties, ventilatoren, luchtbehandelingsinstallaties en afzuigingen.

In verband met de aanvraag van een nieuwe Wet milieubeheervergunning is een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de geluidimmissie van Artis.

Voor de milieuvergunningsaanvraag was het noodzakelijk om inzicht te krijgen in de geluidniveaus bij de geluidgevoelige bestemmingen (woningen) in de omgeving van Artis.

Voor dit project zijn metingen verricht aan relevante geluidbronnen, zijn alle transport- en parkeerbewegingen in beeld gebracht en is intensief overleg gevoerd met de Dienst Milieu en Bouwtoezicht van de gemeente Amsterdam over de aanpak en de te hanteren normstelling.

Met behulp van een gedetailleerd akoestisch rekenmodel zijn de geluidniveaus berekend. De resultaten zijn gerapporteerd als onderdeel van de vergunning bij de Dienst Milieu en Bouwtoezicht van de gemeente Amsterdam.

De milieuvergunning is op 21 december 2011 definitief geworden.

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.