Akoestisch onderzoek Dalli-De Klok, Heerde

Dalli-De Klok in Heerde produceert wasmiddelen onder eigen merk en daarnaast ook veel waspoeders onder huismerk. Ook middelen voor de vaatwasser worden in Heerde gefabriceerd.

Tauw heeft in opdracht van Dalli-De Klok een akoestisch onderzoek uitgevoerd in verband met een aantal veranderingen binnen de inrichting.

Voor het akoestisch onderzoek zijn geluidsmetingen uitgevoerd aan bestaande geluidsbronnen in Heerde. Op basis van de geluidsmetingen en een geluidsprognose voor toekomstige geluidsbronnen is een akoestisch rekenmodel opgesteld. Aan de hand van het akoestisch rekenmodel is de geluidsbelasting bij de woningen berekend en getoetst aan de geluidsvoorschriften uit de vigerende vergunning. Naar aanleiding van deze toetsing zijn enkele geluidsreducerende voorzieningen onderzocht zodat volstaan kon worden met een milieuneutrale vergunningsaanvraag.
 
Naast het akoestisch onderzoek heeft Tauw ook het luchtkwaliteitsonderzoek uitgevoerd en de vergunningsaanvraag verzorgd.