Akoestisch onderzoek Kindcentrum Rivierenwijk in Deventer

Tauw heeft een akoestisch onderzoek uitgevoerd voor de bestemmingsplanwijziging voor de realisatie van een kindcentrum in de Rivierenwijk in Deventer.

In het kindcentrum worden verschillende functies gehuisvest: een kinderopvang, een basisschool en een consultatiebureau. Naast de reguliere opleiding vinden er ook buitenschoolse activiteiten plaats. Gedurende de gehele dag kunnen kinderen van verschillende leeftijdsgroepen buitenspelen op het bijbehorende plein. 

De geluidsbelasting als gevolg van het kindcentrum is berekend en getoetst aan de geluidsvoorschriften uit het Activiteitenbesluit. Het stemgeluid van spelende kinderen op het speelplein is echter uitgesloten van de beoordeling. Hiervoor zijn geen grenswaarden gesteld in het Activiteitenbesluit. Omdat op korte afstand van het kindcentrum woningen zijn gelegen waar mogelijk geluidshinder kan worden ondervonden vanwege het stemgeluid van de spelende kinderen, is dit wel inzichtelijk gemaakt en beoordeeld in het onderzoek. 

De rekenresultaten van het stemgeluid zijn beoordeeld ten behoeve van een goed woon- en leefklimaat. 

De resultaten van het akoestisch onderzoek zijn door de gemeente gebruikt in de ruimtelijke onderbouwing voor de bestemmingsplanwijziging. 

De opdrachtgever is tevreden over de dienstverlening van Tauw. Dat blijkt wel uit deze quote:

 

‘Tauw werkt efficiënt en gedegen het onderzoek uit, waarbij helderheid een sleutelwoord is. De communicatie gedurende het proces verliep uitstekend.’