Akoestisch onderzoek Universiteit Utrecht

In verband met de aanvraag van een nieuwe vergunning in het kader van de toenmalige Wet milieubeheer voor de onderwijs- en onderzoeksactiviteiten voerde Tauw een akoestisch onderzoek uit naar de geluidsimmissie van de Universiteit Utrecht in De Uithof.

De Universiteit Utrecht omvat een fors terrein met vele gebouwen en een groot aantal geluidsbronnen zoals ventilatoren, luchtbehandelingsinstallaties, koelingen en afzuigingen. Voor de vergunningsaanvraag was het noodzakelijk om inzicht te verkrijgen in de geluidsniveaus bij de geluidsgevoelige bestemmingen op het terrein. Deze geluidsgevoelige bestemmingen zijn bijvoorbeeld het UMC, de Hogeschool Utrecht en diverse studentenwoningen.

Voor dit project verrichtte Tauw metingen aan alle geluidsbronnen en brachten we alle transport- en parkeerbewegingen in kaart. Vervolgens hebben we intensief overlegd met de gemeente Utrecht over de aanpak en de te hanteren normstelling. Met behulp van een gedetailleerd akoestisch rekenmodel berekenden we de geluidsniveaus en bepaalden we daar waar nodig geluidsreducerende voorzieningen.