Akoestisch onderzoek voor Amcor Flexibles in Zutphen

Amcor Flexibles Zutphen B.V. is ’s werelds grootste verpakkingsbedrijf en biedt exclusieve en innovatieve oplossing in de voorhoede van de verpakkingsindustrie.

In 2010 heeft Tauw het akoestisch onderzoek voor een revisievergunningaanvraag bij Amcor Flexibles uitgevoerd.
Naar aanleiding van een aantal wijzigingen in de bedrijfsvoering bij Amcor Flexibles is in verband met de ligging van de inrichting op een gezoneerd industrieterrein een akoestisch onderzoek uitgevoerd om te onderbouwen of volstaan kan worden met een milieuneutrale wijziging van de omgevingsvergunning.
De wijzigingen hebben betrekking op het vervangen van de compressoren en het plaatsen van een naverbrander (RTO).

Door middel van geluidsmetingen aan de uitlaten van de nieuwe compressoren en een geluidsprognose op basis van leveranciersgegevens voor de naverbrander is het bestaande akoestisch rekenmodel aangepast en is de nieuwe geluidsbelasting berekend op de vergunningspunten en getoetst aan de geluidsvoorschriften uit de vigerende vergunning.

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.