Amsterdam Rainproof

In 2014 is het groot onderhoud in Betondorp, Amsterdam, gestart. Zo wordt tot 2016 de bestrating waar nodig vervangen. Hierdoor ziet het er straks weer fraai uit en is de openbare ruimte overal weer goed begaanbaar. Tegelijkertijd vernieuwen Waternet en Liander de ondergrondse infrastructuur. De buurt blijkt gevoelig voor wateroverlast na hevige of langdurige neerslag. Daarom wordt op een aantal plaatsen een (regen)waterberging gemaakt.

In opdracht van het stadsdeel Oost en Waternet onderzochten wij welke oplossingen haalbaar zijn en meteen met het groot onderhoud kunnen worden meegenomen.

Het was de kans om te kijken of de omgang met water in de buurt niet op een andere, vernieuwende, manier aangepakt kon worden. Daarvoor was goede samenwerking tussen de verschillende organisaties nodig, want Betondorp ligt in de Watergraafsmeer; een polder 5 meter beneden zeeniveau. ‘Een grote uitdaging dus, als het gaat om de verwerking van regenwater,’ aldus Floris Boogaard, projectleider bij Tauw. ‘In de wijk zijn een aantal kleinschalige, vernieuwende maatregelen in de openbare ruimte gepland die helpen om de buurt beter bestand te maken tegen extreme buien.’

AMSTERDAM RAINPROOF
Het project is onderdeel van Amsterdam Rainproof, eenvoorbeeld van kleinschalige aanpassingen in de openbare ruimte die de buurt

minder kwetsbaar maken voor extreme neerslag en zo bijdragen aan de klimaatbestendigheid van de buurt. Door te kiezen voor een groene oplossing draagt het ook bij aan de hittebestendigheid van de buurt. Er wordt in sommige straten zelfs bespaard omdat er geen riool wordt vervangen of aangelegd.

Aan het eind van de Harkstraat en de Gaffelstraat, op een klein pleintje met wat bomen, wordt een wadi gemaakt. De straatprofielen van de aangrenzende straten worden aangepast zodat het regenwater die richting op stroomt. De wadi slaat dus tijdelijk regenwater op waar het langzaam de grond in kan stromen.

KOLKLOZE STRAAT
De Zaaiersweg ligt aan de rand van de wijk en grenst voor een groot deel aan een sloot. Het regenwater van deze straat verdwijnt in het riool. Straks is de weg kolkloos aangelegd, zodat het water richting de sloot stroomt. Tijdens extreme buien wordt het riool daardoor minder belast.

PEILSTOK
Het project kreeg op 28 november 2014 De Peilstok uitgereikt door juryvoorzitter Pier Vellinga, de internationaal bekende wetenschapper en hoogleraar op het gebied van klimaatverandering. Het is een prijs van het ministerie van Infrastructuur en Milieu voor inspirerende oplossingen om waterrobuust en klimaatbestendig te bouwen. De prijs ging naar Betondorp Rainproof, omdat er op
een interactieve en integrale manier klimaatadaptieve oplossingen zijn gevonden voor de meest verharde wijk van Amsterdam.

JURYOORDEEL
Juryvoorzitter Pier Vellinga: ‘Door creatieve samenwerking en door inbreng van de bewoners wordt het werk, en daarmee Betondorp, meteen klimaatbestendig gemaakt. Het project laat zien dat wanneer je het doel van klimaatbestendige inrichting koppelt aan reeds voorziene investeringen en je kennisinstellingen en burgers betrekt, je dan meer kwaliteit en klimaatbestendigheid kan krijgen voor een lagere prijs dan bij een traditionele aanpak.’

BETROKKENHEID TAUW
De aanpak van Betondorp vloeide voort uit het project ‘de waterbergende weg’.  Verschillende Tauw-consultants deden mee aan een workshop bij Waternet om innovatieve oplossingen voor de Amsterdamse waterproblematiek te creëren.
Dit heeft uiteindelijk geleid tot diverse projecten:

  • Innovatieve regenwaterafvoer Betondorp
  • Water Overlast Landschaps Kaart (WOLK) Amsterdam en Betondorp
  • 3D visualisaties en BIM
  • Augmented reality in Watergraafsmeer

De oplossingen zijn niet groots en meeslepend, maar simpel en robuust. Meekoppelen met regulier
werk wil iedereen, maar het komt vaak onvoldoende van de grond
.”
Paulien Hartog - strategisch adviseur Waternet

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.