Analyse grondstofstromen Motip Dupli

Projectgegevens:

Periode: november 2018 - september 2019

Opdrachtgever: Motip Dupli

Betrokken Tauw adviseurs: 

  • Sabine de Haes
  • Rianne van der Veen
  • Jurgen Ooms

Opdrachtomschrijving

Motip Dupli, gevestigd in Wolvega, is producent van spuitbussen voor de automotive, de doe-het-zelf en de industriële markt. In het kader van het milieucertificaat ISO14001 wilde Motip Dupli meer inzicht krijgen in de milieuaspecten van grondstoffen en eindproducten in het productieproces. Daarom heeft Motip Dupli aan TAUW gevraagd om een analyse van de grondstofstromen uit te voeren. Deze betroffen:

  • Inhoud van de spuitbussen, zoals drijfgassen, oplosmiddelen en verf
  • Verpakking: spuitbus en dozen
  • Transport
  • Afvalstromen

Samenwerking tijdens het project

TAUW heeft het onderzoek uitgevoerd op basis van de levenscyclusanalyse-methode (LCA). Hiermee kan de milieu-impact van materialen over de hele levenscyclus (productie, gebruik, afvalverwerking) worden gekwantificeerd in CO2-uitstoot en de MKI-waarde (Milieu Kosten Indicator).

TAUW heeft een inventarisatie gemaakt van de binnenkomende grondstoffen en uitgaande producten, waarvoor Motip Dupli de benodigde inkoop- en verkooplijsten heeft geleverd. Zo ontstond een grondstofstromenanalyse, ook wel Material Flow Analysis (MFA) genoemd. Daarbij zijn de producten gegroepeerd om de analyse overzichtelijk te houden. Door de grondstofstromenanalyse te combineren met de levenscyclusanalyse is de milieu-impact van alle grondstoffen en producten over een heel jaar berekend.

Vervolgens hebben we gekeken wat de milieu-impact zou zijn als een belangrijke grondstof vervangen zou worden door een milieuvriendelijkere variant. Dit bleek een significante impact te hebben, maar brengt ook een verdubbeling van de kosten voor die grondstof met zich mee. Om te kijken wat hierin haalbaar is, is Motip Dupli een marktverkenning onderzoek gestart.

Resultaat

De grondstomenanalyse heeft Motip Dupli inzicht gegeven in de processen en materialen die de grootste milieu-impact hebben binnen het productieproces. TAUW heeft diverse aanbevelingen gedaan voor vervolgstappen waarmee de milieu-impact verlaagd kan worden.  

Met de inzichten uit de analyse gaat Motip Dupli de bestaande leveranciersbeoordeling uitbreiden met criteria voor milieu en duurzaamheid. Ook is het bedrijf in gesprek met leveranciers om te onderzoeken hoe de milieu-impact in de productieketen verlaagd kan worden. Er wordt gezocht naar alternatieven, zoals producten op basis van biologische grondstoffen in plaats van fossiele grondstoffen.

TAUW heeft Motip Dupli aangeraden een jaarlijkse monitoring uit te voeren om het effect van de acties te kunnen meten. Ook kan de analyse nog worden uitgebreid met een onderzoek naar het gebruik van de producten door de consument en de afvalverwerking bij einde levensduur van het product.

 

 

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze adviseurs, wij helpen graag.