Asbestadvies en -onderzoek Aardwetenschappengebouw Universiteit Utrecht

Projectgegevens:

Periode: 2013 - 2023

Opdrachtgever: Universiteit Utrecht

Betrokken TAUW adviseurs: 

  • Harry Huisman 
  • Henk van Schaik

Het Aardwetenschappengebouw van de Universiteit Utrecht is een gebouw met een zeer complexe asbestsituatie. Tijdens de bouw in 1978 is het gebouw grondig brandwerend gemaakt met asbesthoudende materialen. In de loop der jaren zijn in het gebouw diverse verbouwingen en saneringen uitgevoerd waarbij asbest is beschadigd en restanten asbest zijn achtergebleven. Om het gebouw veilig te kunnen gebruiken was het noodzakelijk om de asbestsituatie grondig in kaart te brengen en te monitoren.

TAUW is vanaf 2013 betrokken bij het asbestonderzoek en -advies in dit gebouw. In die periode was het gebouw nog volop in gebruik. Uiteindelijk is in 2021/2022 het gebouw ontmanteld, omdat het technisch verouderd was.

 

De opgave

Tijdens het gebruik van het gebouw lag er een opgave om het gebouw met deze asbestsituatie veilig te gebruiken. Voorafgaand aan de ontmanteling van het gebouw lag er een opgave te voorkomen dat er bij de sloop verborgen asbest aangetroffen zou worden.

 

De oplossing

DOverzichtstekening uit het asbestinventarisatierapportaarom heeft TAUW de asbestsituatie in kaart gebracht door middel van een asbestinventarisatie. Op basis van deze asbestinventarisatie zijn er beheersmaatregelen vastgesteld. Het betreft hier het afsluiten van ruimten, het aanbrengen asbestsignaleringen, het opstellen van een overzicht van gebruiksbeperkingen, het opstellen van een procedure voor het uitvoeren van werkzaamheden/onderhoud en het opstellen van een calamiteitenprocedure.

Om de blootstellingsrisico’s te bepalen, zijn er door TAUW periodiek lucht- en stofonderzoeken uitgevoerd. In het geval van een asbestcalamiteit was TAUW snel ter plaatse voor het treffen van maatregelen, uitvoeren van onderzoek, advisering en het organiseren en begeleiden van een eventuele asbestsanering. Zo heeft de universiteit er samen met TAUW voor gezorgd dat het gebouw ondanks de aanwezige asbest veilig gebruikt kon worden.

 

Uitdagingen

Dwarsdoorsnede op basis van proefsaneringBij het uitvoeren van de volledige asbestinventarisatie was de grote uitdaging om zoveel mogelijk te voorkomen dat er onvoorzien, verborgen asbest tijdens de sloop zou worden aangetroffen. Dit in het kader van veiligheid, mogelijke stagnatie en extra kosten tijdens de uitvoering.  

Hiervoor heeft het asbestteam van TAUW in nauw overleg met Universiteit Utrecht en de aannemer een intensief onderzoek met proefsaneringen uitgevoerd. Met de methode ‘proefsaneringen’, die in containment zijn uitgevoerd, zijn bouwkundig verborgen asbestbronnen inzichtelijk gemaakt tot op het niveau van het betonnen skelet van het gebouw.

Tot op het skeletniveau (buitengevel afwerking) zijn er zes asbestbronnen in kaart gebracht, waaronder amosietboard, asbest afdichtkoord en zelfs goed bouwkundig verborgen asbesthoudende kit. Daarnaast is meer duidelijkheid verkregen over de oorsprong en verspreiding van asbestrestanten. In de opvolgende fase zijn aanvullende inventarisaties uitgevoerd op drie locaties om de toepassing voor gehele gebouw te verifiëren. Deze opengewerkte situatie tijdens de proefsanering is afgeschermd met plexiglas, waardoor de aannemers tijdens de aanwijzing duidelijk inzicht kregen in deze repeterende toepassingen. De zes asbestbronnen waren namelijk langs de buitengevel en de buitengevel van de binnentuin op alle verdiepingen aanwezig.  

Door het onderzoek op drie locaties uit te voeren is het verborgen asbest met zekerheid vastgesteld en is er waardevolle informatie voor de vereiste aanpak van de aannemer verkregen.

 

Het resultaat

Op basis van het gedetailleerde asbestinventarisatierapport zijn alle asbesthoudende materialen in het gebouw gesaneerd en is het gebouw tot aan de betonnen constructie gesloopt in de periode 2021/2022. Bij een dergelijke complexe asbestsituatie is het onvermijdelijk dat tijdens de uitvoering nog onvoorzien asbest en verdachte materialen wordt aangetroffen. Door een goede samenwerking tussen TAUW en de Universiteit Utrecht werd in dat geval snel en adequaat gehandeld en werden de risico’s, kosten en planning zo veel mogelijk beheerst.

Universiteit Utrecht was te spreken over de open en constructieve manier van samenwerken en overleg, en is trots op het behaalde resultaat.

 

 

Heeft u vragen over dit project?

Leg uw vraagstuk voor aan onze adviseurs, wij helpen graag.