Begeleiden bodemsanering PFAS na brandincident

Projectgegevens:

Periode: december 2019 (3 dagen) 

Opdrachtgever: Klant uit de bouwsector

Betrokken Tauw adviseurs: 

  • John van Tol
  • Iris van Veen

Opdrachtomschrijving

Na een brand in een bouwvoertuig is door de brandweer (vermoedelijk PFAS-houdend) blusschuim toegepast dat op/in de bodem is terechtgekomen. Na het incident heeft de eigenaar van het bouwvoertuig contact opgenomen met TAUW om het gehele proces van het incident tot en met de vermoedelijk noodzakelijke zorgplichtsanering te begeleiden. Als eerste stap hebben we vastgesteld of er door het incident bodemverontreiniging met onder andere PFAS is veroorzaakt.

Samenwerking tijdens het project

Naar aanleiding van het bodemonderzoek konden we aantonen dat de verontreiniging met PFAS (korte keten PFCA en zogenaamde precursors) en minerale olie boven het lokale referentieniveau lag en vaststellen dat bodemherstel in het kader van de zorgplicht noodzakelijk was.

Op basis van het bodemonderzoek hebben we vervolgens een plan van aanpak opgesteld, een aannemer voor de saneringswerkzaamheden gecontracteerd en is de verontreinigde bodem onder milieukundige begeleiding ontgraven en afgevoerd naar een erkende verwerker voor reiniging. Na de sanering heeft eindverificatie plaatsgevonden en hebben we een eindevaluatierapport opgesteld en ingediend bij het bevoegd gezag.

Resultaat

Vlak voor de start van de sanering heeft het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat nieuwe tijdelijke achtergrondwaarden voor PFAS vastgesteld, wat ons geholpen heeft om een erkende verwerker te vinden om de (onder meer) met PFAS verontreinigde grond te accepteren. Door deze zorgplichtsanering is verdere verspreiding van PFAS in het milieu voorkomen. Door de begeleiding van het hele proces op ons te nemen, hebben wij de opdrachtgever ontzorgt in relatie tot deze dynamische verontreinigingen waar de laatste tijd veel over te doen is.

 

 

Heeft u vragen over dit project?

Leg uw vraagstuk voor aan onze adviseurs, wij helpen graag.