Behoeden van klant voor (onnodige) forse investering in brandveiligheid

Projectgegevens

Periode: januari 2017
Opdrachtgever: een klant in de olie- en gassector
Betrokken Tauw-adviseur: 

  • Martin van den Berg

Wat was de opdracht?

Tauw heeft een grote klantenkring in de olie- en gassector. De PGS29 (Richtlijn voor bovengrondse opslag van brandbare vloeistoffen in verticale cilindrische tanks) is voor ons dan ook gesneden koek, maar levert veel van onze klanten de nodige uitdagingen op. Gezien de grote investeringen die hiermee gemoeid kunnen zijn, is het noodzakelijk om niet alleen te toetsen aan de concrete middelvoorschriften maar ook de doelstelling hierachter goed te kennen.

Onze klant werd door het bevoegd gezag gesommeerd om opslagtanks voor benzine en ethanol in haar tankput te voorzien van koelinstallaties. Het bevoegd gezag baseerde haar eis op voorschrift 177 van PGS29;2008. De klant voorzag een grote investering die werd geraamd op 2 miljoen euro en vroeg Tauw een second opinion te doen.

Wat hebben wij geadviseerd?

Tauw heeft ter invulling van de second opinion een uitgebreide analyse gemaakt van de huidige situatie en de doelstelling van het betwiste voorschrift. Uit het daarop volgende onderzoek kwam naar voren dat:

  • Het doel van de koelsystemen is om bij externe branden verhitting van de opslagtanks te beperken en daarmee ontsteking van de tankinhoud te voorkomen.
  • Alle tanks in de tankput waren reeds voorzien van een interne stikstofdeken én een inwendig schuimblussysteem. Op basis van deze twee onafhankelijke Lines of Defense (LoD’s) kon een tankbrand in een naastgelegen opslagtank worden uitgesloten.
  • De tankput is voorzien van een schuimblussysteem waardoor ook langdurige opwarming van de opslagtanks in de tankput als gevolg van een tankputbrand uitgesloten kon worden.
  • De opslagtanks in deze tankput niet binnen de stralingscontour 10 kW/m² van branden buiten de tankput liggen.

Omdat een relevante hittebelasting van een externe bron op de opslagtanks ontbreekt, kon Tauw motiveren dat het plaatsen van koelinstallaties op de opslagtanks geen toegevoegde waarde had en dat hier dus van afgezien kon worden.

Wat was het resultaat?

Na indiening van ons rapport ontving onze klant het bericht dat het bevoegd gezag afzag van het handhaven op deze overtreding. De voorziene investering van 2 miljoen euro kan hiermee achterwege blijven.

 

 

Heeft u vragen over dit project?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.