Benedenbuurt Wageningen gasloos verwarmen

Toen de bewoners van de Benedenbuurt in Wageningen hoorden dat hun wijk in 2019 nieuwe riolering krijgt, zijn zij een initiatief gestart met als doel hun wijk aardgasvrij te maken. Tauw heeft een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd om te kijken wat procesmatig, technisch en financieel de beste oplossing is om deze energietransitie te realiseren.

Het terugdringen van ons gasverbruik is noodzakelijk om het klimaat te beschermen en om aardbevingen zoals in Groningen te voorkomen. In 2050 moet onze gehele economie van de fossiele brandstoffen af zijn, wil het kabinet. Maar waar halen we de warmte vandaan als er straks geen fossiel gas meer is? Naast duurzame bronnen als zon en wind, bieden warmte en koude in onze directe omgeving talloze kansen.

In onze omgeving zit veel meer warmte en koude dan we ons realiseren. We beseffen vaak niet hoeveel warmte we dagelijks vanuit onze huizen en kantoren door het riool spoelen. Hetzelfde geldt voor warmte die we via onze industriële processen, via de schoorsteen of het afvalwater lozen.

Om kansen op het gebied van omgevingswarmte en -koude in beeld te brengen, heeft Tauw een online kansenkaart ontwikkeld. Deze brengt - op basis van onze bebouwde omgeving - niet alleen de warmtebehoefte in kaart, maar ook de hoeveelheid warmte die we in diezelfde omgeving met z’n allen wegspoelen en/of wegblazen.

Het meeste perspectief biedt het scenario waarin bij rioleringsvervaging ook een warmtenet wordt aangelegd. Op deze manier kunnen woningen gefaseerd over gaan op de ‘nieuwe’ warmte. En bij een hoge temperatuur zouden de woningen zelfs in de bestaande toestand aangesloten kunnen worden. Daarnaast wordt ook gekeken welke maatregelen genomen kunnen worden om de woningen in de wijk beter te kunnen isoleren én zoveel mogelijk stroom duurzaam op te wekken met zonnepanelen.

Meer informatie?

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.