Beoordeling kunstwerken normtraject 10-3

Projectgegevens:

Periode: 2019

Opdrachtgever: Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDO Delta)

Betrokken TAUW adviseurs: 

  • Lisa de Gee
  • Jan Korting 
  • Nander van der plicht 
  • Frank Smorenburg

Opdrachtomschrijving

De derde landelijke toetsronde (LTR-3) heeft uitgewezen dat een groot deel van het areaal primaire waterkeringen in het beheergebied van waterschap Drents Overijsselse Delta (WDOD) niet voldoet aan de door het Rijk vastgestelde veiligheidsnorm. De uit te voeren verbetermaatregelen aan deze waterkeringen zijn opgenomen in het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Alle waterschappen dienen te voldoen aan de Landelijke beoordeling overstromingskans (LBO1). Hieruit volgt de opdracht voor het doorlopen van de wettelijke beoordeling voor drie kunstwerken binnen normtraject 10-3:

  • Effluentleiding RWZI Zwolle
  • Inlaat ’s Heerenbroek
  • Inlaat Stoter

 

Samenwerking tijdens het project

Voorafgaand aan het project was de nodige informatie voor de beoordeling verstrekt. Echter blijft elk kunstwerk uniek, waardoor de beoordeling van een kunstwerk niet volledig binnen de standaard methodiek past. Tijdens het project kon goed overlegd worden met het waterschap waardoor de kennis van de beheerder opgenomen kon worden in de beoordeling van de kunstwerken.

 

Resultaat van het project

In de beoordeling is het mogelijk geweest de technisch inhoudelijke kennis van TAUW te combineren met de beheerderskennis van waterschap WDO Delta. Dit heeft bijgedragen aan de goedkeuring van alle drie de kunstwerken in normtraject 10-3 tijdens de LBO1.

 

 

Heet u een vraag over dit project?

Leg uw vraagstuk voor aan onze adviseurs, wij helpen graag.