Best Value bij gemaal Schardam

Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) heeft het doel om het peilbeheer in de Schermerboezem te verbeteren en heeft daarvoor het Gemaal Schardam (2.000 m3/min) laten realiseren. Tevens is een gedeelte van de dijkverzwaring rondom het gemaal in dit project meegenomen, om zo negatieve interferentie bij een toekomstig dijkverzwaringsproject te voorkomen.

Doelstellingen van het project:

 • Verbetering peilbeheer Schermerboezem
 • Leren van het project
 • Ontzorgd worden
 • Standaardisatie doorvoeren van te gebruiken contractdocumenten binnen HHNK

Best Value

HHNK heeft het gehele traject vol ingezet op het toepassen van Best Value. Zo is Tauw gecontracteerd door middel van een Best Value aanbesteding waarbij ze op zoek waren naar de beste partij om het uitvoeringscontract op de markt te zetten. Het ontwerp en de uitvoering is ook op basis Best Value uitgevraagd, hetgeen door Tauw is begeleid.

Naar aanleiding van de uitkomsten van de Best Value aanbesteding was HHNK zeer blij om te zien dat Tauw, die bekend staat als “groot in gemalen”, ook een expert is op het vlak van geïntegreerde contracten (op basis van UAV-GC 2005), Best Value (BV) en Systeemgericht Contractbeheersing (SCB) is.

Begeleidende werkzaamheden Tauw:

Tauw heeft de Best Value aanbesteding voor de realisatie gemaal Schardam en realisatie lokale dijkverzwaring opgesteld en begeleid. De werkzaamheden bestonden onder andere uit:

 • Opstellen geoptimaliseerd Programma van Eisen;
 • Opstellen SSK-kostenramingen;
 • Risicomanagement, Systems Engineering (SE)
 • Opstellen Design&Build overeenkomst (geïntegreerd contract op basis van UAV-GC 2005) zoals selectie- en inschrijvingsleidraad, basisovereenkomst, annexen en vraagspecificaties product en proces (resp. VS1 en VS2);
 • Bepalen van EMVI-criteria en begeleiden van beoordeling van inschrijvingen

   • UAV-GC 200
   • Systems Engineering
   • Best Value (Procurement) (BV)
   • Systeemgerichte Contractbeheersing (SCB)Geven van vier colleges aan medewerkers HHNK, te weten: 
 • Begeleiden standaardisatie contractdocumenten binnen HHNK;
 • Aanbesteden contract Schardam middels Best Value;
 • Opstellen van Nota van Inlichtingen en selectie- en gunningsadviezen
 • Risicogestuurd toetsen door middel van Systeemgerichte Contract Beheersing (SCB)
 • Opstellen en actualiseren van het risicodossier en het toetsplan

 

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.