Biodiversiteits- en klimaatadaptieve maatregelen Hoogheemraadschap Delfland

Projectgegevens:

Periode: november 2020 - februari 2021

Opdrachtgever: Hoogheemraadschap Delfland

Betrokken Tauw adviseurs:

  • Martin van Oosterhout
  • Ruben Keizer
  • Pim de Kwaadsteniet
  • Saskia Wijte - van der Pols

Opdrachtomschrijving

Het Hoogheemraadschap van Delfland heeft vele terreinen in eigendom en beheer. Deze terreinen variëren van kleine percelen waarop poldergemalen zijn geplaatst tot grote terreinen waarop een zuiveringsinstallatie is gebouwd. Het Hoogheemraadschap heeft, naast de primaire taken, ook doelstellingen op het gebied van biodiversiteit en klimaatadaptatie.

Zo wil Delfland zich inzetten om de regio in 2050 zo klimaatbewust en waterrobuust mogelijk te maken. Eén van de doelen die hieraan moet bijdragen is: ‘In 2023 is het bewustzijn van de inwoners van Delfland over de gevolgen van klimaatverandering toegenomen en worden meer maatregelen getroffen’.

Op het gebied van biodiversiteit voelt het Hoogheemraadschap een maatschappelijke verantwoordelijkheid om waar mogelijk maatregelen te nemen om biodiversiteit te beschermen en te versterken. Daarvoor is een Small Five aan icoonsoorten opgesteld: de grutto, weidehommel, bittervoorn, rugstreeppad en glassnijder. Delfland wil de eigen terreinen vergroenen om voornamelijk weidehommel en glassnijder een plekje te geven.

TAUW is gevraagd om voor de terreinen van Delfland de kansen voor deze twee aspecten in beeld te brengen, waarmee het Hoogheemraadschap kan bijdragen aan het biodivers en klimaatadaptief inrichten van haar terreinen en de omgeving kan inspireren. Hiervoor is een typologieënkaart en een menukaart aan maatregelen opgesteld. De menukaart is vervolgens voor twee pilotlocaties toegepast bij het maken van mooie ontwerpschetsen.

Samenwerking tijdens het project

Om te bepalen welke maatregelen voor biodiversiteit en klimaatadaptatie op welke terreinen uitgevoerd kunnen worden, zijn de terreinen verdeeld in verschillende typen. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen grote en kleine assets en assets met veel en weinig verharding. Dat omdat het terugbrengen van verharding de eerste, zeer belangrijke stap is voor zowel een klimaatadaptieve als biodiverse inrichting. Vervolgens is nagegaan of een assets kwetsbaar is voor extreme hitte en wateroverlast en of er sprake is van ecologische prioritiet doordat er doelsoorten en/of beschermde natuur in de buurt is.

Nadat alle assets in typologieën zijn onderverdeeld, kunnen mogelijke maatregelen worden toebedeeld. Daarvoor hebben we een groslijst gemaakt van meer dan twintig maatregelen die bevorderlijk zijn voor klimaatadaptatie en biodiversiteit en die passen op de terreinen van Delfland. Samen met het Hoogheemraadschap zijn uit deze groslijst de twaalf meest passende en kansrijke maatregelen gekozen. Deze zijn vervolgens in een intuïtieve menukaart weergegeven.

De menukaart bevat zo allerlei maatregelen die op het terrein en op/aan gebouwen uitgevoerd kunnen worden. Denk hierbij aan het gebruik van waterpasserende verharding, aanleggen van wadi’s, gevelbegroeiing of het planten van bomen. Allerlei maatregelen die een eigen aspect van klimaatadaptatie en/of biodiversiteit belichten.

 

Resultaat

Met de menukaart, in combinatie met de typologieënkaart, is voor ieder terrein van het Hoogheemraadschap van Delfland in een mum van tijd in te zien welke maatregelen voor klimaatadaptatie en biodiversiteit mogelijk zijn, én welke prioriteit hebben. Binnen de opdracht hebben we de menukaart direct toegepast op twee pilotlocaties, en voor deze twee locaties schetsontwerpen gemaakt. Op de ontwerpen is duidelijk gemaakt hoe de terreinen door het treffen van relatief simpele maatregelen groener en klimaatadaptiever gemaakt kunnen worden.

Met de uitkomst van het project kan het Hoogheemraadschap van Delfland aan de slag met het nemen van klimaatadaptieve- en biodiversiteitsmaatregelen. Zo vormen de terreinen een inspirerend en goed voorbeeld, terwijl ook het Hoogheemraadschap haar bijdrage levert. Het uitvoeren van de opdracht draagt bij aan het behalen van de voorgenomen inspanning van het Hoogheemraadschap voor het ‘inspireren van de omgeving door het uitvoeren en uitdragen van eigen voorbeeldprojecten.’

 

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze adviseurs, wij helpen graag.